Nyt fra Stiftet
Nyheder

Hvad betyder de unge for kirken? - Hvad betyder kirken for de unge?

Indbydelse til konference om Unge og Kirken den 3. marts 2018 på Via University, Viborg

Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl inviterer til Ungdomskonference den 3. marts 2018 på Via University College, Viborg

Indbydelse til konference om Unge og Kirken

”Hvad betyder de unge for kirken? – Hvad betyder kirken for de unge?”

Interesserer ungdommen dig? Interesserer kirken dig?

Tænker du indimellem på, om de unge og kirken overhovedet har noget at sige hinanden? Og har du lyst til at vide mere om ungdomskulturen? Eller mener du at have et bud på, hvordan kirkens og ungdommens indbyrdes forhold kan blive bedre?

Så er Konferencen om Unge og Kirken, arrangeret af arbejdsgruppen under Viborgs biskop, Henrik Stubkjær, måske noget for dig?!

Hvor og hvornår:

Konferencen afholdes lørdag den 3. marts 2018 fra kl. 10.00 - 16.00 på VIA University College-Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.  


Pris og øvrige oplysninger:

Prisen er kr. 300,00, der dækker gebyrer, frokost og eftermiddagskaffe med frugt og kage, adgang til foredrag ved Søren Østergaard CUR samt deltagelse i en (1) spændende workshop.

For sikre os, at du får mest ud af dagen, vil vi bede dig tilmelde dig til to af de ni workshops, der udbydes, men som anført, vil der kun være mulighed for at deltage i en (1) workshop.

Vi vil så vidt muligt imødekomme, at du kommer på den workshop, du har prioriteret som nr. 1, men hvis holdene er overtegnet, forbeholder vi os retten til at sætte dig på en anden workshop.

Til gengæld garanterer vi, at alle workshops er super spændende og interessante. 


Workshops:

 1. Sjælesorg blandt unge v/sognepræst Trine Gjørtz
  Tovholder: Diakonipræst Steen Hedemann Andreassen
 2. Ungdomsteologi v/Berit Weigand Berg, Kirkefondet
  Tovholder: Sognepræst Niels Peter Lund Jacobsen
 3. Perfekthedskultur og ensomhed blandt unge v/Søren Østergaard, CUR
  Tovholder: Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl
 4. Dannelse v/Simon Axø, forstander Testrup Højskole
  Tovholder: Provst Betty Ahrenfeldt
 5. Ungdomsmiljøer v/SSP konsulent Martin Glud, Viborg Kommune
  Tovholder: Finn Andsbjerg Larsen
 6. Kirkens møde med unge på uddannelse v/Kirsten Holmgaard, direktør Mercantec.
  Tovholder: Sogne- og Stiftspræst Gitte Thorsø
 7. Rituelle rum v/Benjamin König, Ungdomspræst i Kolding provsti
  Tovholder: Sogne- og stiftspræst Thomas Felter
 8. Etik og sårbarhed v/Mind U
  Tovholder: Ungdomspræst Mia Wriedt
 9. Den unge leder. Om kirkelige lederuddannelser for unge v/sogne- og provstiungdomspræst Kristian Brogaard, Abildgård sogn
  Tovholder: Sognepræst Asger Petersen

   

Se programmet for hele dagen her.

Se ligeledes oplæg til konferencen, udarbejdet af provst Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive Provsti.

  

Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er senest den 16/2 2018.
Tilmelding skal ske på nedenstående link, hvor der samtidig sker tilmelding til to af de ovenstående workshops.

Link til tilmelding / valg af Workshop

Vi glæder os til en rigtig spændende dag.

   

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen for Unge og Kirke under biskoppen i Viborg stift

Yvonne Nielsen Alstrup, konsulent Kirkelig Innovation
Thomas Felter sogne- og stiftspræst for gudstjeneste, Viborg Stift
Betty Ahrenfeldt, provst for Skive provsti
Trine Hostrup, sogne – og ungdomspræst, Viborg Domprovsti