Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Konference om Unge og Kirke

-    Bliv klædt på til at lave kirke for og med de unge

Lad os indrømme det!!!

Vi gør det ikke godt nok i kirken, år det kommer til at få de unge til at engagere sig i og interessere sig for kirken. Vi har ingen kontakt til de unge, men er der noget, vi kan gøre ved det?


Før i tiden gik de unges berøring og kendskab til kirken gennem de kirkelige organisationer - og her var guleroden, at det nyttede at deltage i ungdomsorganisationernes arbejde og fællesskab - både på det personlige plan, men også i forhold til kompetencer, der kunne bruges til at søge ind på en uddannelse eller til at få et spændende job. Sådan er det ikke mere !

Og hvad gør vi så? Lukker øjnene? håber det går over? Accepterer udviklingen?

Vel mødt til en spændende dag


Med venlig hilsen

Biskop Henrik Stubkjær                         Arbejdsgruppen for Unge og Kirke


Se programmet for dagen her