Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Blumes ærespris uddeles til nytænkende formidlere af kristendom

Bestyrelsen for Blumes legat har besluttet, at vi også for året 2022 vil indkalde ansøgninger til Blumes ærespris på 25.000 kr. Enhver kan være med til at indstille prismodtagere til Blumes ærespris 2022. 

Prisen uddeles som en anerkendelse til en person, forening eller organisation, der på grundlag af legatets formål har været i stand til at fremstille og formidle kristendom og kristne livsperspektiver på en nytænkende, overraskende eller udfordrende måde.

Bestyrelsen indkalder hermed begrundede forslag til kandidater og opfordrer til at fremsende sådanne senest ultimo september 2022. 

Bestyrelsen træffer beslutning oktober og prisen forventes uddelt ved en offentlig sammenkomst november 2022.

Begrundede forslag til prismodtager (med navn, adresse og kort motivation) fremsendes til: astridblumeslegat@gmail.com, hvor man også kan stille yderligere spørgsmål

FAKTA

Legatets navn er H. O. Frimodt Møller Og Astrid Blumes Mindelegat med følgende formål:

Legatet har til formål at yde hjælp til uddannelse og efteruddannelse af lærere for derigennem at fremme ungdommens opdragelse og dygtiggørelse på kristent grundlag i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære eller på anden måde at støtte kirkeligt arbejde blandt børn og unge.