Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Kaffekop og computer

Introkursus for nyansatte

Torsdag den 9. september 2021 kl. 08.30 – 16.40
Sankt Andreas Kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ

Program

Kl. 08.30 – 09.00
Velkomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.00 – 09.40
Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke 
ikke fastlagt endnu

Kl. 09.40 – 09.50
Pause

Kl. 09.50 – 10.30
Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
v/uddannelseskonsulent, stiftspræst, sognepræst Laura Gylden-Damgaard, Aarhus Stift

Kl. 10.30 – 10.50
Pause

Kl. 10.50 – 12.10
Folkekirkens opbygning - hvor kommer pengene fra?
v/stiftskontorchef Jette Madsen, Aarhus Stift, stiftskontorchef Bodil Abildgaard, Viborg Stift

Kl. 12.10 – 12.50
Frokost

Kl. 12.50 – 13.50
Folkekirken som vores fælles arbejdsplads                       v/specialkonsulent Lene Krebs Lange, Aarhus Stift 
                      

Kl. 13.50 – 14.00
Pause

Kl. 14.00 – 14.50
Folkekirken som vores fælles arbejdsplads(fortsat)

Kl. 14.50 – 15.10
Pause med kage

Kl. 15.10 – 16.10
Sognet som en del af en sammenhæng
v/provst Carsten Bøgh Pedersen, Vive-Hadsund sogn.

Kl. 16.10 – 16.30
Udfyldelse af evalueringsskema

Kl. 16.30 – 16.40
Afslutning med sandwich og en flaske vand
 

Kære deltager

Den Danske Folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

Praktiske oplysninger

Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen inkl. en sandwich til afslutning. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse dette ved tilmelding. Vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.

Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren. Der kan parkeres ved kirken.

Afbud
Afbud bedes meddelt så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste. Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Dorthe Krogh, Aalborg Stift på tlf.nr.: 96341932 eller på kmaal@km.dk.

Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret samme dag efter evalueringen.

Kursussekretariat
Spørgsmål vedrørende kursets afholdelse kan rettes til: Dorthe Krogh, Aalborg Stift – dkr@km.dk eller tlf.nr.: 96341932.

Med venlig hilsen
Aalborg, Aarhus og Viborg stifter