Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Inspirationsrejse til Nigeria


En enestående mulighed for at opleve vores venskabskirke i Nigeria fra den 3.-19. oktober 2020.

Opdatering 24. marts 2020:
Rejsen er desværre aflyst på grund af corona-situationen.

 

Viborg Stift har en venskabsrelation til Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, der blev etableret af danske missionærer i 1913, og som nu er en stor og selvstændig kirke med omkring 2,5 millioner medlemmer. Kirkens ærkebiskop, Musa Panti Filibus, er præsident for Det Lutherske Verdensforbund. 

Udveksling

Som led i den nyligt formulerede venskabsaftale vil vi gerne udveksle besøg med kirken med henblik på gensidig inspirationsudveksling og fællesskab. I år vil vi sende en delegation på tre personer (fx en præst, en kirke- og kulturmedarbejder, et menighedsrådsmedlem eller en frivillig) til de to bykirker Nyanya og Garki i Nigerias hovedstad Abuja. Formålet med besøget vil være at opleve menighedernes daglige liv og indgå i kirkernes aktiviteter og guds-tjenester. Har man særlige interesser og ønsker (fx musik, religionsmøde, ungdomsarbejde etc.), kan det føjes ind i program-met. Vi håber at få nogle repræsentanter fra Abuja-menighederne på genbesøg i Danmark i 2021. Rejsen koordineres i samar-bejde med Mission Afrika.


Fakta

Økonomi

 • Udgifter til flybilletter, visum, forsikringer, vaccinationer, malariamedicin, indenrigstransport, kost og logi dækkes af Viborg Stift.
 • Øvrige udgifter dækkes af den rejsende (fx pas, personlig medicin, data og telefoni, lommepenge etc.). 
 • Præster får alm. løn under opholdet, som vil blive betragtet som forlagt tjeneste.
 • Kirke- og kulturmedarbejdere kan ansøge det lokale menighedsråd om at få anerkendt opholdet som arbejdstid.
Fakta

Øvrige oplysninger

 • Mission Afrika tager hånd om briefing, praktisk planlægning og kontakt før, under og efter opholdet. 
 • De rejsende laver en kort skriftlig rapport efter opholdet. 
 • Det forventes, at du bidrager med kommunikation i form af fx artikler, interview, video, sociale medier o.l. 
 • Det forventes, at du stiller dig til rådighed med oplæg o.l. i stiftet efter opholdet.
Fakta

Ansøgning

 • Ansøgning sendes senest 1. april til stiftspræst Peter Fischer-Nielsen på e-mail pfn@km.dk. Skriv i ansøgningen, hvorfor du gerne vil tage del i rejsen, og hvad du håber at få ud af opholdet. 
 • Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde udvælger de tre rejsende ud fra en samlet vurdering. 
 • Alle ansøgere modtager svar senest 1. maj 2020.

Har du spørgsmål til opslaget, kan du kontakte stiftspræst Peter Fischer-Nielsen på tlf. 2399 8840 eller e-mail pfn@km.dk. Læs mere om relationen til Nigeria ved at klikke her.

 

Hent pdf om turen ved at klikke her.