Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Oplægsholdere til inspirationskonferencen

Inspirationskonference om den grønne omstilling

Folkekirkens Grønne Omstilling afholder en stor inspirationskonference i Fredericia mandag den 16. maj. Se programmet og læs mere om tilmelding her.

Samarbejde på tværs og en bred, fælles indsats er essentielt for at få den grønne omstilling til at lykkes.

Derfor inviterede Folkekirkens Grønne Omstilling alle interesserede med til konference i Fredericia mandag den 16. maj. 

I løbet af dagen var der forskellige oplægsholdere på programmet, og konferencens deltagerne kunne blandt andet blive klogere på, hvordan vi kan forvalte vores forhold til jordens ressourcer på en sådan måde, at vores efterkommere også kan nyde godt af dem, og hvad der skal til for at bryde vanen for klimaet.

Deltagerne kunne også høre om andres erfaringer med udarbejdelse af grønne strategier, energiforbedringer i folkekirkens bygninger, biodiversitet på kirkegårde, skovrejsning og andre muligheder for grøn forvaltning af kirkens jorder.

Dagen sluttede med en paneldebat om, hvordan folkekirken kan bidrage til den grønne omstilling.

Vær opdateret på fremtidige arrangementer:

TILMELD DIG NYHEDSBREVET HER

 


Program

8:30 Velkommen

Check-in og morgenmad.

9:30 Åbning af Inspirationskonferencen 

Konferencelokale K

V. kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensen og formand for Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppe, Peter Fischer-Møller. 

Hele konferencen faciliteres af vejrvært og klimajournalist, Nina Bendixen.

10:00 Hvordan løser vi klima- og biodiversitetskrisen?

V. Katherine Richardson, professor, medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Katherine redegør for, hvordan menneskets aktiviteter både har forårsaget en klima- og en biodiversitetskrise. Men hun peger også på, hvordan vi – både som individer, organisationer og stater – kan forvalte vores forhold til jordens ressourcer på en sådan måde, at vores efterkommere også kan nyde godt af dem. 

10:30 Pause

Netværk og åbne inspirationsstande.

11:00 Bryd vanen for klimaet

Konferencelokale K

V. Thomas ’VovemoD’ Lütken, direktør for Vanebrudspalæet. Thomas giver et energifyldt og farverigt oplæg om, hvad der skal til, for at du og jeg kan lykkes med at bryde vanerne, når det er virkelig vigtigt. 

11:30 Folkekirkens Grønne Omstilling og fælles klimakortlægning

V. Margrethe Winther-Nielsen, ph.d. i miljøvidenskab og medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd og Jesper Rønn Kristiansen, projektleder i Folkekirkens Grønne Omstilling. Jesper præsenterer projektet og dets hovedaktiviteter de kommende år. Som en del af Folkekirkens Grønne Omstilling skal kirkens CO2-udledning kortlægges. Margrethe giver indblik i, hvorfor kortlægning er et vigtigt redskab til at til at skabe grøn omstilling og mindske CO2-udledning. 

12:00 Frokostpause

Netværk og åbne inspirationsstande.

13:20 Deltag i et af følgende tre spor

 

Spor 1: Grønne strategier – fra ide til handling

Lokale Syd

Under spor 1 vil der være følgende oplæg:

Inspiration fra Bogense Provsti

v. provst i Bogense Provsti, Keld Balmer Hansen.

Keld fortæller om, hvad det indebærer, når man fra provstiets side tager et valg om at støtte menighedsrådene i den grønne omstilling.

Inspiration fra Favrskov Provsti

v. formand for Favrskov Provsti, Frank Iversen.

Med afsæt i konkrete erfaringer inspirerer, Frank til hvordan provstiudvalg i samarbejde med menighedsråd kan udarbejde grønne strategier.

 

Spor 2: Grøn forvaltning af kirkens jorder

Lokale Nord

Under spor 2 vil der være følgende oplæg:

Skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer 

v. Direktør for Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen.

Med rådgivning fra start til slut og fuld finansiering fra Klimaskovfonden kan sogne udnytte jorderne til mere natur, bedre biodiversitet og renere drikkevand. 

Skovrejsning i Nordrupøster Sogn

v. Sognepræst Jacob Broholm Møller.

En fornyelse af forpagtningsaftalen på 11 hektar præstegårdsjord endte med en beslutning om at etablere skov. En skov som i dag er til stor glæde og gavn for det omkringliggende samfund.

Landbruget som en fælles sag

v. foreningsdirektør i Andelsgaarde, Jacob Westergaard Madsen.

Andelsgaarde er en model for hvordan man gennem fælles ejerskab kan skubbe på for den grønne omstilling af landbruget. Samtidig er det en model for hvordan landbruget, kan gøres til en folkesag.

Fra kirkejord til energiprojekt

v. provst i Bogense Provsti, Keld Balmer Hansen & Projektudvikler i European Energy, Ian Wallentin.

En screening af al fynsk kirkejord viste at et enkelt stykke kirkejord kan anvendes til opstilling af solceller. Hvis projektet godkendes, kan det levere grøn strøm til alle kirker og præstegårde i Fyens Stift.

 

Spor 3: Inspiration til grønne tiltag i den kirkelige hverdag

  Konferencelokale K

Under spor 3 vil der være følgende oplæg:

Folkekirkens bygninger

v. Folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen.

Med henblik på energiforbedringer i folkekirkens bygninger fortæller Poul Klenz Larsen om, hvordan optimering, udskiftning og renovering kan være nøgleord for at sænke CO2-udledningen.

En kirkegård med plads til biodiversitet

v. kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen Nielsen.

At lukke det vilde og naturlige ind på kirkegården gavner biodiversiteten. Til inspiration giver Karin konkrete eksempler på, hvordan kirkegården kan blive rigere, vildere og mere mangfoldig.

Inspiration til klima- og miljøtiltag i kirken

v. projektkoordinator i Grøn Kirke, Sofie Larsen Kure.

Med udgangspunkt i de grønne initiativer, som allerede spirer frem landet over, lader vi os inspirere til, hvordan man i sin egen kirke kan sætte klima og miljø på dagsordenen i hverdagen. Hvordan kan de små tiltag være med til at gøre en forskel i kirkens daglige virke? 

14:20 Eftermiddagskaffe

Netværk og åbne inspirationsstande.  

15:00 Paneldebat: Hvordan kan folkekirken bidrage til den grønne omstilling? 

Konferencelokale K
I panelet sidder:

Margrethe Winther-Nielsen, ph.d. i miljøvidenskab og medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd.

Keld Balmer Hansen, provst i Bogense Provsti.

Frank Iversen, formand for Favrskov Provstiudvalg.

Poul Klenz Larsen, folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent.

Karin Corfitzen Nielsen, Kirkegårdkonsulent.

Poul Erik Lauridsen, direktør for Klimaskovfonden.

 

Paneldebatten modereres af Nina Bendixen.

15:50 Afrunding af Inspirationskonferencen - sammen om den grønne omstilling 

 

Se programmet som pdf-fil her (printvenlig)

OBS: Ret til programændringer forbeholdes. 

BLIV INSPIRERET AF ANDRES GRØNNE IDEER 

Flere sogne og provstier er allerede godt i gang med den grønne omstilling. På Inspirationskonferencen fremhæver vi nogle af de gode, grønne initiativer, som allerede spirer frem landet over. 

 

Til Inspirationskonferencen kan du også netværke og dele dine grønne ideer med andre og selv tage hjem med nye.