Nyt fra Stiftet
Nyheder
Trædesti

Inspirationsdag om kristen spiritualitet med Bente Lybecker 

En dag for præster og kirke- og kulturmedarbejdere den 9. november 2022 kl. 9.30-13.00 
i Landemodesalen, Viborg Bispegård 

Som inspiration og baggrund til ”den indre rejse” ved pilgrimsvandring har vi inviteret Bente Lybecker (sognepræst og åndelig vejleder) til at fortælle om kristen spiritualitet. Hun vil fortælle om, hvad der er typisk for vores kultur i disse år. 
”Vi lever i en kultur, der er gennemsyret af kravet om præstation og perfektionisme, og det genspejler sig både hos os selv og i de mennesker, som vi møder i forbindelse vores arbejde i kirken. 
Kristen spiritualitet er meget præcist blevet beskrevet som ”det uperfektes spiritualitet”. Hvad har den kristne spiritualitet at sige i en tid, præget af præstation, tårnhøje perfektionskrav, tomhedsfølelse, afhængighed, grænseløshed og narcissisme?” 
I løbet af dagen præsenteres deltagerne for, hvad der grundlæggende er karakteristisk for den kristne spiritualitet, og alle får mulighed for at afprøve et par praktiske øvelser. 
Inspirationsdagen er inspireret af bogen ”I orkanens øje. En brugsbog om kristen spiritualitet”, af Bente Lybecker. Det er ikke nødvendigt at have læst bogen for at få fuldt udbytte af dagen. 


Program for inspirationsdag om kristen spiritualitet 

9. november 2022 i Landemodesalen, Viborg Bispegård: 
 

09.30-10.30 Oplæg 
10.30-11.00 Dialog/spørgsmål til oplæg og tema 
11.00-11.15 Pause 
11.15-11.30 Oplæg til eget arbejde med gudsbilleder 
11.30-12.00 Eget arbejde med gudsbilleder (i kirken) 
12.00-12.30 Samtale om arbejdet med gudsbilleder (i kirken) 
12.30-13.00 Præsentation af meditationen ”Det kærlige tilbageblik på dagen” 
13.00 Tak for i dag 


 

Praktiske oplysninger

  • Der serveres kaffe undervejs og en sandwich at runde af på. 
  • Der kan deltage max 40 personer på dagen 
  • Sidste frist for tilmelding: 4. november 2022 
    (tilmelding kan ske til Marianne Koch, MKK@KM.DK
  • Inspirationsdagen arrangeres af Viborg Stifts pilgrimsudvalg.