Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Inspirationsaften om den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke vokser i Danmark - bl.a. på grund af arbejdsmigration fra Rumænien og flugt fra krigen i Ukraine. 

Men hvad er den ortodokse kirke i grunden? Hvordan fungerer den her i Danmark? Og hvilken inspiration er der for en dansk folkekirke-kristen at hente i den ortodokse kirke? Inspirationsaftenen forsøger at give svar på disse og andre spørgsmål om den ortodokse kirke.

NB: Alle indlæg på engelsk tolkes til dansk!

Program

17.00 Besøg i den rumænsk-ortodokse kirke: Tingvej 3, Ulbjerg, 8832 Skals. Rundvisning og samtale med præsten Adrian Chitulescu

18.00 Aftensmad i menighedshuset ved Ulbjerg Kirke

18.45 Introduktion til den ortodokse kirke ved Dr. Alexandru-Marius Crișan fra Lucian Blaga-universitetet i Sibiu, Rumænien

Kaffepause

Indtryk fra stiftsrejse til Rumænien ved rejsedeltagere

Nyheder fra Stiftsudvalget for Kirken i Verden

20.45 Aftenandagt ved sognepræst Hannah Kortnum Mogensen, Ulbjerg Sogn

Praktiske oplysninger

  • Tid: Torsdag den 2. februar 2023 kl. 17-21
    Sted: Ulbjerg (20 km nord for Viborg)
  • Målgruppe: Alle interesserede i Viborg Stift - fx menighedsrådsmedlemmer, præster og andre medarbejdere ved kirken, frivillige m.fl.
  • Pris: 125 kr. (inkluderer aftensmad)
  • TILMELDING senest 24. januar 2023 til pfn@km.dk
  • Inspirationsaftenen arrangeres af Stiftsudvalget for Kirken i Verden, Viborg Stift