Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Inspirationsmøde om mødet med østeuropæere

Indstillet til Kristelig Dagblads initiativpris

Viborg Stift er sammen med to andre jyske stifter, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Samvirkende Menighedsplejer nomineret til Kristeligt Dagblads initiativpris. Det nominerede projekt hedder ”Fra pendler til landsbyboer” og sætter hen over efteråret 2021 fokus på folkekirkens forhold til rumænske migranter.

Mange jyske sogne fortæller om en stigende tilflytning af rumænske arbejdsmigranter inden for de seneste år. Men ofte er kontakten mellem dem og sognekirken ret begrænset.

Udgangspunkt for konkrete initiaver

Projektet skal gennem gruppesamtaler og interview gøre folkekirken klogere på de rumænske tilflyttere. Hvad er deres situation? Hvilken interesse har de i at knytte kontakt til folkekirken? Er der noget, folkekirken med fordel kan tilbyde dem? Håbet er, at projektets resultater kan være udgangspunkt for konkrete initiativer rundt omkring i Viborg Stift og de øvrige stifter.

Projektet drives af Emil Bjørn Hilton Saggau fra afdeling for kirkehistorie på Københavns Universitet, Samvirkende Menighedsplejer, Folkekirkens Migrantsamarbejde samt Haderslev, Viborg og Ribe stifter. Den rumænsk-ortodokse præst Adrian Chitulescu fra Ulbjerg er ansat i en projektstilling til at foretage interviewene.

Sognekirkens opgaver

Fra Viborg Stift er det stiftspræst for Kirken i Verden, Peter Fischer-Nielsen, der sidder med i arbejdsgruppen.
”Når jeg snakker med præster og menighedsråd i Viborg Stift, mærker jeg en stor interesse efter at blive klogere på, hvad sognekirken konkret kan gøre for at komme de østeuropæiske migrantarbejder i møde. Mange sogne, der ikke tidligere har været præget af migration, har i løbet af få år fået mange beboere med rumænsk, polsk eller ukrainsk baggrund. Mange vil gerne gøre noget for at byde dem velkommen, men savner viden og ideer. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi med resultaterne fra dette projekt nu kan komme med gode bud på, hvor og med hvilke initiativer det vil give bedst mening at sætte ind.”