Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Nye samtalekort:
Hvordan er vi bedst kirke under corona?


Af Sidsel Drengsgaard

Hvordan skaber vi egentlig det bedst mulige kirkeliv i vores sogn under corona? 

Det ser ud til, at vi skal leve med corona en tid endnu, derfor har FUV -Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter lanceret et samtaleoplæg bestående af samtalekort og en film, der kan hjælpe menighedsrådene til en drøftelse af netop dette spørgsmål. 

Materialet er udarbejdet på baggrund af rapporten ”Når folkekirken skal spille efter reglerne, men uden for banen”, hvor FUV præsenterer en undersøgelse af folkekirkens coronahåndtering under nedlukningen i foråret 2020.
 

Biskop: En god anledning til samtale

"FUVs materiale kan være en god anledning for menighedsrådene til at tage en samtale om, hvordan det ser ud for dem lokalt i deres sogn lige nu. Der er ikke ét rigtigt svar på, hvordan vi bedst muligt er kirke under corona, men nok nærmere ét svar for hvert sogn," siger biskop Peter Fischer-Møller. 

Han ved, at samtalen allerede er i gang, men måske kan materialet give et nyt indspark til drøftelserne.  

"Det er vigtigt kontinuerligt at tale sammen og finde gode lokale løsninger, da coronaen desværre fortsat sætter begrænsninger for kirkelivet, og vi derfor ikke kan gøre, som vi plejer," siger biskoppen.
 

Film og samtalekort lægger op til debat

Materialet kommer omkring følgende fire temaer: 

  • Tag ansvar for personaleledelsen
  • Behov for tydelig ledelse
  • Giver online-gudstjenester mening hos os?
  • Kan vi nå dem, som holder sig hjemme

Filmen varer godt 20 minutter og videreformidler først information og relevante erfaringer fra FUV’s undersøgelse og introducerer derefter ovenstående temaer. Herefter kan man bruge samtalekortene til en drøftelse i menighedsrådet.