Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Homiletisk kursusdag

Onsdag d. 1. juni kl. 9.00 – 15.00 
i Landemodesalen, Viborg Bispegård, 8800 Viborg

Program: 
Kl. 9.00
Kaffe og rundstykker 
Kl. 9.30-11.45
Tekstgennemgang ved Henning Thomsen 
 

Om Tekstgennemgang

Henning Thomsen, teologisk konsulent i Viborg stift, skriver om sit oplæg: 
Med alterbog eller salmebog liggende foran os, vil jeg i fri form fortælle om sammenhængene i kirkeårets tekster. Hvor ligger pointerne, hvad er strukturen og hvem spiller hovedrollen? 
Kort sagt: hvordan prædiker vi inkarnationen i 2022?

Henning Kjær Thomsen

Kl. 11.45-12.30
Frokost 
Kl. 12.30-15.00
Prædikenbeskrivelse ved Pernille Bagge og Toni Irgens-Møller

Om ”prædikenbeskrivelse”

Prædikenen er en af præstens hovedydelser. Men meget sjældent får præsten tilbagemeldinger på sin prædiken. Derfor er der i de senere år udviklet arbejdsgrupper for præster ud fra den model, man kalder prædikenbeskrivelse, hvor man gennem reflekterende teams kan komme 
i dybden med prædikenen på en konstruktiv måde, der beskytter prædikanten mod normativ kritik og i stedet oplyser og klargør. 
Efter en introduktion til metoden deles holdet i to grupper, som går ud i hvert sit kirkerum og afprøver den. Den ene gruppe ledes af Toni Irgens-Møller, Jebjerg-Lyby og den anden af sognepræst Pernille Vigsø Bagge, Løgstør.

Pernille Vigsø Bagge

Toni Irgens-Møller

NB!! Alle skal medbringe en selvvalgt prædiken 

Kurset er obligatorisk for præster, der følger introduktionsplan for NY PRÆST. 
Disse har fået særskilt meddelelse. 
Det er åbent for alle andre interesserede – og gratis at deltage. 
 

Tilmelding

Tilmelding (for ”frivillige”) senest fredag d. 27. maj til: 
Uddannelseskonsulent Thomas Felter, tofe@km.dk

Hent program som pdf ved at klikke her