Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Høring om forholdene på vore udrejsecentre

Høringen vil finde sted mandag 19. februar kl. 17-20 i Bakkehuset, Strøget 47, 7430 Ikast. Kom og vær med i denne fortsat meget aktuelle debat!

Asylpolitik er vedvarende yderst relevant og rejser mange følelser. Præster og lægfolk fra det midt- og vestjyske er dybt bekymrede over forholdene på landets udrejsecentre og er nu klar med et panel af eksperter, som skal kaste lys over de tidsubestemte anbringelser af asylansøgere. Virker de efter hensigten? Eller gør de blot mennesker kriminelle

Blandt paneldeltagerne er lektor Julia Suárez-Krabbe fra Roskilde Universitet, som i en rapport peger på, at den danske stat systematisk kriminaliserer flygtninge gennem lovgivningsmæssig praksis i en juridisk gråzone.

 ”Udrejsecentrene forværrer eksklusion og kriminalisering og øger umenneskeliggørelse af lovligt strandede personer, som sidder fast i en meget usikker situation. I stedet for at støtte respekten for menneskerettigheder bruges det juridiske system til at omgå menneskerettigheder,” hedder det bl.a. i rapportens konklusion.

“Vi vil udfordre landets beslutningstagere til at overveje, om vi som samfund kan løse ét af vor tids globale problemer, der også er kommet til Danmark, på en mere menneskelig og værdig måde end en tidsubestemt anbringelse er,” siger Lindvig Osmundsen.

Som anført ovenfor, vil høringen vil finde sted mandag 19. februar kl. 17-20 i Bakkehuset, Strøget 47, 7430 Ikast.

Kom og vær med i denne fortsat meget aktuelle debat!

Læs den pressemeddelelse, der er udsendt i anledning af høringen


På vegne af:

Church-a-Cross v. Lindvig Osmundsen, forhenværende sognepræst i Bording
Folkekirkens Asylsamarbejde i Viborg Stift v. Karin Vestergaard, sognepræst i Ikast
KIS-Holstebro v. Erik Ladegaard, sognepræst i Holstebro


 

Opklarende spørgsmål kan stilles til:
Tinne Hornstrup
Sekretær, KIS-Holstebro
Tlf. +45 27 26 63 08