Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Biskoppen aktiv deltager under "Himmelske Dage"

Biskop Henrik Stubkjær var aktiv deltager i ikke mindre end 4 arrangementer / debatter i forbindelse med "Himmelske Dage" i København torsdag - søndag i Kristi Himmelfartsferien

Biskop Henrik Stubkjær deltog i ikke mindre end 4 arrangementer i forbindelse med "Himmelske Dage", der blev holdt i København i Kristi Himmelfartsferien lørdag den 7. maj og skøndag den 8. maj 2016.

Torsdag den 5. maj 2016 kl. 14.00 - 15.00

Åbningsgudstjeneste: "Den himmelske by"
En økumenisk gudstjeneste, hvor mange fra forskellige kirkesamfund medvirker, og en ny salme af Peter A.G. introduceres.
Miniprædikener ved Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, baptisternes generalsekretær Lone Møller-Hansen og katolik Maria Hammershøy.
Arrangør: Projektgruppen "Gudstjeneste"
Sted: Vor Frue Kirke (Domkirken), Nørregade 8, København

Læs mere om åbningsgudstjenesten her


Endvidere deltog Henrik Stubkjær i to paneldebatter:

Fredag den 6. maj 2016 kl. 10.00 - 11.30
Debat/fælles Folkekirkemøde:
Emne: ”En lokal folkekirke i en global tid” 
Hvordan skal folkekirken agere i en tid, som ikke længere er national i traditionel forstand?
Skarpe indlæg og debat styret af Clement Kjærsgaard.
Arrangør: LAM/Grundtvigsk Forum/Indre Mission og Folkekirkelige Ungdomsorganisationers fælles folkekirkemøde
Sted: Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads, København

Læs mere om debatten her


Fredag den 6. maj 2016 kl. 13.00
Paneldebat: "Grådige penge vs. bæredygtig økonomi"
Et panel af politikere og NGOer argumenterer om økonomisk vækst er prisen værd! Hvordan kan kapital bidrage til en bæredygtig verdensøkonomi?
Arrangør: Andelskassen Oikos
Sted: Saturn på Rådhuspladsen

Læs mere om debatten her


Søndag den 8. maj 2016 kl. 13.00

12:00 Økumenisk gudstjeneste
Med repræsentanter fra en bred vifte af kirker og kirkelige organisationer. Sang og musik med Fangekoret, Kirkebandet Konnect, Destiny Choir og Gospel Kidz.

13:00 Overdragelse af stafetten til Herning i Viborg Stift
København overdrager stafetten fra Himmelske Dage i København til værtsbyen for Danske Kirkedage 2019.
Arrangør: Styrelsen for Danske Kirkedage
Sted: Scenen på Nytorv

Læs mere om afslutningsgudstjenesten herKONKLUSION:

Folkekirkemødet var en stor succes.

Du kan læse reportage fra Folkekirkemødet på Facebook eller Landsforeningens hjemmeside.