Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Ridderkors til biskoppen

Som det er tradition tildelte dronningen ordner og medelajer på hendes fødselsdag den 16. april. 

I år var det blandt andet biskop Henrik Stubkjær som fik ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen.

-Jeg har altid været royalist. Har været garder og der skullet stå vagt for Dronningen og den kongelige familie. Så det er noget ganske særligt
at modtage Ridderkorset af 1. grad. Jeg synes, det er en ære at få det, og vil glæde mig til at komme i audiens og takke for det. Det er jo også udtryk for det nære forhold som er mellem vores folkekirke og monarkiet, og en anerkendelse af at kirken spiller en vigtig rolle i det danske samfund, fortæller biskop Henrik Stubkjær