Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Streaming af gudstjenester bør kun vises live

Det er vigtigt at være opmærksom på alle love og rettigheder, når kirken inviterer til digitale gudstjenester.

Opdateret 11.06.2021

Punkt 5 og 6 i faktaboks er dd. adskilt af hensyn til at skabe klarhed om fakta. Første punkt i faktaboksen er samtidig slettet. Kirkeministeriet har ikke givet grønt lys til andet end live-streaming.

Opdateret 14.06.2021
BIlag 6 og 7 er fjernet, da de ikke længere er aktuelle.

Opdateret 08.04.2021

Opdateret med samtykkeerklæringer (nederst på siden).

foto af mobil, med livevideo

Husk GDPR og rettigheder før I gemmer en optagelse af en gudstjeneste. 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Mange kirker arbejder kreativt med nye digitale måder at holde kirken åben for alle under corona-krisen.

På de lokale kirkers hjemmesider og sociale medier har mange allerede haft mulighed for at følge julegudstjenester og søndagsgudstjenester uden at møde fysisk op.

Husk ophavsretten

Jurist i Viborg Stift, Katrine Søbo Andreasen, har undersøgt lovgivningen for streaming af gudstjenester. 

Hun er glad for at se, at menighedsråd og personale udnytter de digitale muligheder, men advarer samtidig mod at gemme eller lagre optagelser af gudstjenester til senere brug.

- Kirkerne er meget velkomne til at streame gudstjenester, men de skal nøje overveje, hvordan de griber det an, så de altid overholder lovgivningen, siger Katrine Søbo Andreasen.

Det skyldes blandt andet, at udgivne værker som salmer eller tekster ofte er ophavsretligt beskyttede. 

Desuden skal alle deltagere i kirken give dokumenterbart samtykke til at optræde på gemte optagelser. Sangstemmer er også underlagt GDPR-reglerne. Dertil skal kirken altid skilte, at streamingen optages, så deltagere har mulighed for at flytte sig uden for kameraets linse. 

Kan give bøde

Katrine Søbo Andreasen kommer derfor med en kraftig opfordring til menighedsrådene, som er dataansvarlige.

- Jeg vil virkelig advare mod at gemme eventuelle optagelser på hjemmesider, sociale medier eller andre steder. Det kan jeg ikke understrege nok. Konsekvenserne af at gemme optagelserne uden om lovgivningen kan give bødestraf. Hvis nogle kirker ved en fejltagelse har optagelser liggende på deres hjemmesider eller sociale medier, bør de hurtigst muligt fjerne dem, fastslår hun.

Kontakt Københavns Stift, hvis I har spørgsmål om regler og lovgivning om streaming.

Læs nyheden 'Livestreaming af gudstjenester under corona'

Læs nyheden 'Kirken på afstand' med forslag til at møde menigheden under corona

Om livestreaming og lagring

 

  • Udgivne værker som f.eks. salmer eller tekster er ophavsretligt beskyttede fra deres frembringelse og i ophavsmandens levetid plus 70 år.
  • Kopiering af andres udgivne tekster, noder og billeder kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren. Det gælder også digital gengivelse af salmer og biblen ifm. livestreaming.
  • Vælger I at tekste jeres livestreaming med eks. sangtekster, skal Copydan Tekst & Node kontaktes for aftale.
  • Der skal ikke betales KODA-afgift ved livestreaming af gudstjenester.
  • Der er ikke krav om samtykke fra personale og deltagere ved livestreaming i forhold til GDPR-reglerne.
  • Overdrages transmissionen til en radio- eller tv-station, gælder der andre regler ift. ophavsret.

SAMTYKKEERKLÆRINGER

Som bilag til vejledningen er vedhæftet følgende samtykkeerklæringer, som I skal bruge i forbindelse med transmission fra andagt og de nødvendige kirkelige handlinger, der udføres i kirken samt en skabelon til kontrakt mellem menighedsråd og organist om ophavsret: