Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Gud er OK

-men hans venner er vildt kedelige...

Der har været ungdomskonference i Viborg, hvor inviterede fra en lang række kirker og organisationer, lyttede og snakkede om, hvordan de unge har det med kirken.

Unge ikke specielt interesseret

Søren Østergaard, der er Centerleder for Ungdomsstudier var en af dem der satte kirken ind i et ungdommeligt perspektiv:

-Unge er i udgangspunktet ikke specielt interesseret i kirken. Vi kan jo se at der er en stor gruppe, der faktisk ikke afviser hele den religiøse dimension i deres liv, men kirke betyder ikke rigtig noget for dem. Hvis man skal sige det på den sjove måde, så synes de Gud er OK, men har nogen vildt kedelige venner, fortæller Søren Østergaard

Jens Philip Yazdani

Jens Philip Yazdani der er formand for  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning var i debat med sognepræst Pernille Vigsø Bagge.

Religion er ikke primær

Han fik opbakning af Jens Philip Yazdani, der er formand for  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

-Religion er ikke noget der fylder ret meget som jeg oplever det og blandt mine jævnaldrende. Hvis vi er religiøse, så er vi det ihvertfald ikke som noget primært - måske ikke som noget sekundært - nok ikke engang tertiært - det er nok det der ligger længere nede.

Derfor mener Jens Philip Yazdani at kirken skal overveje hvad det er den kan tilbyde.

-Man er måske ensom, der er rigtig mange ting der gør det hårdt, og gør det svært lige nu og der tror jeg kirken kan være med til at skabe nogen af de fællesskaber, som vi som unge har så desperat brug for, og samtidig så også være et frirum, været et helle, være et sted man kan søge tilflugt og måske også trøst som ung. Et sted hvor man kan være fritaget for alle de krav og al det pres der er ude i den virkelige verden, pointerer Jens Philip Yazdani.

Pernille Vigsø Bagge

Sognepræst Pernille Vigsø Bagge var en af indlægsholderne til ungdomskonferencen i Viborg.

Alle har værdi

Kirkens chance for at møde de unge har været en igangværende diskussion i årevis, og sognepræst Pernille Vigsø Bagge er helt enig i, at kirken har noget at tilbyde. Man skal blot være bedre til at komme udover rampen med det.

-Her kan vi godt give ro, og vi kan give et budskab om at alle har værdi uanset hvad de kan, og uanset hvad de kommer med. Vores udfordring er, om de unge er klar til at høre det vi har at sige.

Biskop Henrik Stubkjær

Biskop Henrik Stubjær indledte ungdomskonferencen.

Biskop Henrik Stubkjær, der åbnede konference, håber at den kan være 1. etape på en ny vej at gå - med nye ideer for unge.

Søren Østergård fra Center for Ungdomsstudier tror godt at kirken kan være en partner for de unge.

-Børn og unges værdier udvikles jo i dialog, og der er ikke så mange dialogpartnere i den proces. Kirken kunne sagtens være en dialogpartner i forhold til dem.