Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Inspirationsmøde:
Gør jeres gode historier endnu bedre

Kommunikation er en opgave, der fylder meget i kirker og sogne. Vi vil gerne fortælle om alt det gode, der sker i kirken – og vi vil gerne engagere og motivere gennem vores historiefortælling.
Vi holdt to inspiratonsmøder i foråret, og nu gentager vi det to nye steder i stiftet til efteråret. 

Kom til inspirationsmøde og hør om hvordan vi sammen kan blive bedre til at få budskaberne ud at leve på hjemmeside og Facebook. Det bliver vi klogere på i fællesskab med udgangspunkt i jeres egne historier og jeres egne vilkår.

Inspirationsmødet er for alle, der arbejder med kommunikation i kirkeligt regi, enten som medarbejdere eller som frivillige. Denne gang har vi fokus på hjemmeside og sociale medier. Kirkeblade og andre medier ser vi nærmere på en anden gang.

TIDSPUNKTER

  • Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 16.30-19.30
    O. Vestergaard-Poulsens Allè 1, 7430 Ikast
    Tilmeldingsfristen er udløbet
  • Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 16.30-19.30
    Kirkeplads 6, 9600 Aars
    Tilmeldingsfristen er udløbet

Viborg Stifts’ inspirationsmøder er gratis og åbne for alle, der er tilknyttet folkekirken i stiftet som medarbejder eller menighedsrådsmedlem - eller gennem frivilligt arbejde i kirkelige organisationer.

PROGRAM:
16.30 Velkommen – præsentationsrunde

16.45 Jeres egne gode historier
Med udgangspunkt i jeres aktuelle historier på Facebook og hjemmesider ser vi på, hvordan jeres kirke lykkes med at fortælle de gode historier om livet i sognet. Vi lader os inspirere af hinanden og finder i fællesskab ud af, hvordan vi kan blive endnu skarpere på kirkens kommunikation.                   

17.30 Snak med sidemanden
Hvilke guldkorn kan I tage med hjem og bruge i hverdagen?

17.40 Hvordan kan I løfte den tekniske side af jeres kommunikation?
Det behøver ikke at koste en præstegård at blive lidt skarpere på den tekniske side af jeres kommunikation. Med udgangspunkt i jeres konkrete historier på nettet får I gode råd til, hvordan jeres historier kan fortælles endnu bedre ved at udnytte de tekniske virkemidler, I har til rådighed.

18.00 Spisning

18.30 Konkrete værktøjer
Lav en kommunikationsplan på fem minutter.
Brug nettets værktøjer til at styre jeres planlægning.
Hvordan får I jeres historier ud over rampen?

19.20 Opsamling
Har I lyst til flere fyraftensmøder eller f.eks. at danne en erfagruppe - og hvilke emner vil I gerne høre mere om?

 

UNDERVISERE:

Henrik Helms:
Kommunikationskoordinator i Viborg Stift.

Har 30 års erfaring med produktion af levende billeder til tv og digitale platforme.

 

Troels Witter:

Mediekonsulent, Folkekirkelig Kommunikationsgruppe i Herning.

Er uddannet journalist og har arbejdet som kommunikationsrådgiver i både offentlige organisationer og private virksomheder.

Producerer nyheder om kirkelivet til aviserne i Ikast- og Herningområdet

 

Kurset arrangeres af Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation