Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Kirken og genåbningen

Der er fra flere sider efterlyst en udmelding fra kirkerne om ønsker i forbindelse med den begyndende genåbning af samfundet. I den forbindelse er der også bliver efterlyst holdninger fra vi biskopper. Så her vil jeg gerne tilkendegive min holdning og min opfordring til regeringen om at lade kirkerne få del i åbningen i forhold til påskens gudstjenester, og om at vi må få besked NU, så vi har tid til at implementerer de nye retningslinier

Af biskop Henrik Stubkjær

Der er fra flere sider efterlyst en udmelding fra kirkerne om ønsker i forbindelse med den begyndende genåbning af samfundet. I den forbindelse er der også bliver efterlyst holdninger fra vi biskopper. Så her vil jeg gerne tilkendegive min holdning og min opfordring til regeringen om at lade kirkerne få del i åbningen i forhold til påskens gudstjenester, og om at vi må få besked NU, så vi har tid til at implementerer de nye retningslinier:

Kirkerne har vist, at vi kan håndtere gudstjenester og kirkelige handlinger på forsvarlig vis, hvilket sundhedsstyrelsens undersøgelse for nyligt dokumenterede. Vi afholder ca. 2.000 gudstjenester hver uge, og hidtil kan de tilfælde, hvor man mener at kunne henføre en smittesituation til kirkerne, nok tælles på en hånd. Samtidig er der brug for, at vi igen får åbnet for vore diakonale/sociale tilstag i forhold til de målgrupper, som lider voldsomt i denne coronatid.

Derfor er min bøn til politikerne:

Lad også kirkerne få del i den forestående begyndende åbning af vores samfund. Vi står overfor kirkens største højtid her i påsken – hvor håbet forkyndes midt ind i verden med dens sorger og glæder.

Konkret kunne jeg ønske mig, at vi som første skridt fra palmesøndag vendte tilbage til restriktionerne fra den 21. december, som betød, at gudstjenesternes længde måtte være op til 50 min. At afstandskravet var 2 kvm. per person og afstanden mellem personer, hvis der synges skal være 2 meter. At man kan flytte gudstjenesterne udendørs, og hvis man hovedsageligt sidder ned med ansigterne i én retning, må være op til 500 mennesker.

Dette vil betyde, at vi kan afholde næsten normale gudstjenester i påsken, og at man ved begravelser og bisættelser, vil kunne være ca. dobbelt så mange som nu.

Endelig har vi brug for at kunne genåbne sorggrupper for pårørende, samtalegrupper for børn og unge, sociale væresteder m.v.

Det er min bøn, at vi må få en afklaring i god tid, så vi kan nå at implementerer de nye retningsliner i ordentlig tid. Og ”god tid” det er NU.

Det som her er skrevet er ikke nyt. Som biskopper har vi alle offentligt givet udtryk for, at vi har brug for rettidig afklaring, og at vi ønsker ”længde og mængde” sat i vejret og sangen indført på forsvarlig vis. Samtidig bruger vi de kanaler, som er sat op i denne krisestyring – nemlig den tværfaglige task-force, som mødes ugentligt, hvor også kirkeministeriet er repræsenteret, og møderne i det sektorsamarbejde som er den direkte dialog mellem ministerium/regering og kirken.

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift.