Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Fyraftensforedrag: Gudstjeneste og liturgi

Herning Viborg stifts gudstjenesteudvalg indbyder her til fyraftensforedrag, der især er tænkt som en hjælp til at give menighedsrådsmedlemmer, kirkelige medarbejde og alle andre interesserede en god basisviden til den samtale, der lige nu foregår i Folkekirken om gudstjenester og liturgi. 

TIDSPUNKT & TILMELDING

  • Torsdag d. 29. september 2022 kl. 16 – 18.30 
  • i Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning
  • Tilmelding senest søndag d. 25. september til stiftspræst Thomas Felter: tofe@km.dk tlf. 40 72 33 84

Mange kirker var på grund af Corona-epidemiens restriktioner nødt til at lave alternative liturgier. Nu er der tendens til at vende tilbage til ”det gamle”. Men flere steder er der jo gjort nogle nye – også gode – erfaringer. Og hvad gør vi lige med dem? Hvad kan bruges - og hvad ikke? Hvad må vi egentlig ændre på uden at spørge om lov? Og hvem bestemmer? Hvad er overhovedet realistisk i vores lokale sogn? Spørgsmålene er mange, og vi vil forsøge at komme omkring de mest basale ting vedr. liturgien. 

Eftermiddagen bliver med korte nedslag (ca. 15 min.) med forskellige fokuspunkter, leveret af medlemmerne af Stiftsudvalget for gudstjeneste – se næste side: Det er gratis for alle at deltage. NB! P.gr.a. det korte forløb, begyndes der kl. 16 præcis! Der er kaffe/te/vand undervejs. Når vi er færdige (ca. kl. 18.30) får alle en sandwich og en (soda)vand i hånden, som man enten kan tage med på hjemfarten eller sidde og nyde i Kirkehusets lokaler ☺. 

Eftermiddagens program 

Thomas Felter, som er sognepræst i Vesterbølle og stiftspræst for gudstjeneste, lægger ud med at fortælle om, hvad liturgi er – og reglerne for at ændre i liturgien. Gudstjenestens liturgi kan også gå i forskellige retninger, alt efter præstens eller menighedens præferencer, kirkerummet, ressourcerne m.m. Vi kigger kort på nogle af retningerne. 

Heidi Røn er sognepræst i Vandborg, Ferring, Fjaltring og Trans sogne og vil fortælle om dåb i højmessen samt dåbsgudstjenester (lørdagsdåb) – om fordele og ulemper ved det ene og andet, samt hvilke hensyn der er at tage, og hvordan menighed og dåbsfamilier kan spille sammen, når dåben falder i højmessen. 

Lisa Bjærre Olsen er Kirke- og Kulturmedarbejder ved Hørup kirke i Kjellerup. Et af hendes primære arbejdsområder er børne- og familiegudstjenester. Hun deler ud af erfaringerne fra 100 spaghettigudstjenester. Hvordan det praktisk kan udformes og hvordan hun får børnene til at deltage i gudstjenesten. 

Thomas Olesen er organist i Harrevig pastorat. Han vil fortælle om musik og salmesang, som jo spiller en vigtig rolle i folkekirkens gudstjeneste. Den kan vække følelser og skabe stemninger. Gennem salmesangen bliver menigheden tillige inddraget aktivt i evangeliets forkyndelse, og den bidrager både med eftertanke og lovsang. Han vil fortælle om de musikalske overvejelser, der knytter sig til salmeakkompagnement (bla. tempo og toneleje) og valg af præ- og postludium 

Arne Bach fra Herning er trofast kirkegænger, erfarent MR-medlem og sidder tillige i Viborg Stiftsråd, hvor han er kontaktperson for gudstjenesteudvalget. Han vil fortælle lidt om liturgi og liturgiarbejdet, set fra menighedens perspektiv, som måske er det allervigtigste. For det er jo trods alt menighedens gudstjeneste, som præsten står for. 

Hanne Marie Meier er sognepræst i Sunds og vil fortælle om kirkeårets gang og Alterbogens to tekstrækker som bestemmer, hvad præsten prædiker over i højmessen. Desuden vil hun fortælle lidt om nadveren, der som hovedregel hører hjemme i højmessens fællesskab.