Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Forbønsgudstjeneste satte fokus på Iran

140 personer havde fundet vej til Viborg Domkirke, da der den 8. november for syvende år i træk blev afholdt forbønsgudstjeneste for verdens forfulgte kristne.

Af Peter Fischer-Nielsen

I år satte gudstjenesten fokus på Iran, som er et af de lande, hvor kristne lige nu oplever størst forfølgelse.

Naser Rezaeih, der leder et iransk menighedsfællesskab i Aarhus, fortalte i sin prædiken om situationen i Iran og nævnte en række af biskopper og præster, der siden revolutionen i 1979 er blevet slået ihjel på grund af deres tro. Forfølgelsen har dog ikke formået at bremse kristendommens udbredelse i landet:
”Trods fortsat forfølgelse, fængsling og tortur vender tusinder og atter tusinder af iranere sig hvert år til Jesus og tager imod ham som deres frelser, forløser og trøster i livet. Der er hundredvis og atter hundredvis af hemmelige huskirker og kristne cellegrupper, der jævnligt mødes i skjul og tilbeder Herren Jesus og bliver fyldt med hans glæde.”

Mange bliver kristne i Danmark

Naser Rezaeih fortalte også om de mange iranere, der her i Danmark er konverteret til kristendommen. Iranerne er formentlig den største kristne konvertitgruppe blandt migranter i Danmark. Alene i Viborg Stift er flere hundrede iranere blevet døbt i folkekirken inden for de seneste fem år. Naser Rezaeih benyttede lejligheden til at takke stiftet og kirkerne for deres forbøn og hjælp.
”Tusind tak fordi vi må være en del af denne forbønsgudstjeneste med fokus på Iran og de iranske forfulgte og undertrykte kristne. Og tak ske Gud, at lige meget hvor i verden vi stammer fra, er vi stadigvæk en del af Kristi legeme. Et legeme, der glæder sig, når det går godt med andre lemmer og sørger og yder hjælp og omsorg, når et lem lider. Lad mig med det samme og på vegne af iranske kristne i Danmark takke for jeres forbøn for Iran og iranske kristne. Tusind tak skal I have for denne omsorg.”

Det gør indtryk at opdage nåden

I sin prædiken fortalte Naser Rezaeih også om, hvad det er, der får iranere med en muslimsk baggrund til at blive kristne.

”Iranere har fået at vide, at mennesker ikke kan komme Gud nær. Derfor gør det stort indtryk på os at læse beretningen om den fortabte søn og opdage, at man er velkommen hos Gud, ligegyldigt hvor langt væk og hvor snavset og ulydig vi tidligere har været. Det gør indtryk at kunne kalde den almægtige og alvidende skaber vores Far i himlen. Det gør indtryk at opdage, at der er noget i kristendommen, der hedder nåde, og at Guds barmhjertighed er ny hver dag. Det er befriende at vide, at Gud har tilgivet vores fortid og accepteret os, som vi er.”

Biskop Henrik Stubkjær ledte forbønsgudstjenesten, og han sendte i sin afslutning en særlig tak til beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, som også i år var talstærkt repræsenteret. En særlig tak fik også de konfirmander, der var mødt op, og som under gudstjenesten fik udvidet deres forestilling om, hvad den kristne kirke er.

FAKTA

Forbønsgudstjenesten var arrangeret af Stiftsudvalget for Kirken i Verden.