Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Post it på rude og møde i baggrunden

Folkekirkens nye intranet tager form

Der arbejdes på højtryk med brugervenlig fildeling, en inspirerende kursusoversigt, arrangementskalender og jobbank, så folkekirkens nye intranet kan lanceres i første halvår af 2023.

700 brugere har meldt sig til brugerpanelet, som skal bidrage til, at folkekirkens nye intranet bliver indrettet efter brugernes behov. 
Her fra brugergruppemøde i Viborg. Foto: Henrik Helms, Viborg Stift.

Af Jenny Hviid, projektleder og digital redaktør


Webudviklere er i øjeblikket i gang med at udvikle intranettets forskellige funktioner. Samtidig arbejder en arbejdsgruppe med at gøre vejledninger mere brugervenlige, og en anden arbejdsgruppe med at udvikle skabeloner for intranettets temasider. Alt sammen er vigtige opgaver som skal løses for, at intranettet kan være klar til lancering i løbet af det første halvår af 2023.

Brugervenlighed har høj prioritet for alle dele af udviklingsarbejdet. Derfor bliver ansatte og menighedsråd også fortsat inddraget i arbejdet. I juni blev der derfor nedsat et brugerpanel med mere end 700 deltagere, som løbende skal komme med input til webudviklerne, så intranettet bliver nemt at bruge.

Sofie Navntoft Sønderskov fra folkekirkens It fortæller om brugerpanelet:

”Brugerpanelets formål er blandt andet at teste en prototype af det nye intranet parallelt med udviklingen. Det sker for at sikre, at slutproduktet lever op til brugernes behov. 700 brugere er overvældende godt og panelets svarprocent har indtil nu med 75-90 procents svarprocent været fantastisk. Vi er meget taknemmelige for brugernes deltagelse og håber, at interessen for udviklingen af det nye intranet fortsætter.”

Intranettet udvikles i et samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, 10 stifter og folkekirkens It. Næste skridt bliver opstart af en fælles redaktionel enhed, der skal sørge for den daglige drift af intranettet.

Folkene bag udviklingen af intranettet ser frem til at kunne fortælle mere om udviklingen af intranettet i løbet af efteråret.

Har du spørgsmål om intranettet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder og digital redaktør, Jenny Hviid, jeah@km.dk.