Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Fokus på kirkernes nødvendighed

Over 300 engagerede menighedsrådsmedlemmer, præster og personale var med til at gøre dette års stiftsmenighedsstævne til en fest.

Stiftsudvlaget for pilgrimme var et af over 10 stande som deltagerne kunne gå på opdagelse i.

Her blev de taget imod af stiftsudvalgene som på over 10 stande stod klar til at fortælle om de mange initiativer der tilbydes til sognene.

Præst Birgitte Engholm og radiovært Anders Laugesen tog livtag med overskriften Kirkernes nødvendighed

Præst Birgitte Engholm og radiovært Anders Laugesen tog livtag med overskriften Kirkernes nødvendighed, Henning og Christian Toft Bro serverede underfundige toner, biskop Henrik Stubkjær satte ord på stiftets visioner og Sofie Skamriis og Thomas Frydendal Nielsen blev modtager af Hans Tausen prisen for deres initiativ med at invitere teologi kandidater til Salling for at afprøve jobbet som præst.

 

Biskop Henrik Stubkjær fortalte om stiftets visionspunkter.

Der er så meget engagement og entusiasme fordelt ud over hele Viborg Stift. Noget af det blev vist i denne film, som blev vist på stævnet.

Det hele blev afsluttet i domkirken hvor en kort gudstjeneste satte punktum for en festlig dag.

Stiftsrådet havde en stand som kunne fortælle mere om stiftets visioner.

Biskop Henrik Stubkjær hilser på en række konfirmander der var med til at gøre opmærksomme på sognenes ungdomsarbejde.

Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen stod på standen for Kirken i verden.

Der var over 300 deltagere til dette års stiftsmenighedsstævne.

Præst Birgitte Engholm og radiovært Anders Laugesen tog livtag med overskriften Kirkernes nødvendighed.

Henning og Christian Toft Bro underholdt med underfundige toner

Stiftspræst Steen Andreassen og Mette Møberg Madsen, generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer fortalte om den store donation fra A.P Møllers støttefond.

Sofie Skamris Pedersen og Thomas Frydendal Nielsen var dette års modtagere af Hans Tausen prisen for deres projekt: Præstespire i vandkanten.

Der var over ti stande som man kunne gå på opdagelse i.

Præster i procession til Landemodegudstjenesten

Præster i procession til Landemodegudstjenesten

Landemodegudstjeneste i Viborg Domkirke v/prædikant Henrik Stubkjær

Musikalsk indslag ved Viborg Domprovstis Provstiband, ”Trio Solis”