Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
sparegris

Få hjælp til fundraising i sognet

Skal dit sogn søge ekstern finansiering til kirkelige projekter? Så kan du få hjælp i stiftets digitale værktøjskasse fyldt med praktiske ideer og gode råd til fundraising.

Af Lene Kjældgaard

Måske trænger jeres kirke til en ny kirkeklokke. Måske har jeres kirke-kulturmedarbejder fået en god ide til et diakonalt projekt, der kan hjælpe medmennesker til en værdig dagligdag. Eller måske skal kirken renoveres, og i vil gerne udsmykke alteret med et helt nyt altertæppe, vævet af en anerkendt kunstner. Udfordringen er bare, at menighedsrådets og provstiets penge allerede er afsat til andre gode formål - og hvad gør man så?

I stedet for derfor at droppe et godt og relevant projekt, der fremmer det kirkelige liv i sognet, og opfylder en gavnlig funktion i samfundet, kan I overveje at søge alternative finansieringskilder. Inden for folkekirkens rammer kunne det f. eks. handle om at søge penge i Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Kirkeistandsættelsespuljen. Hvis jeres projekt fremmer det kirkelige liv i hele stiftet, kan I også søge stiftsrådet om støtte.

Digital værktøjskasse

Endelig er det muligt at søge ekstern finansiering til projektet gennem fondsansøgninger. Der er mange penge at hente i landets knap 5.500 fonde, men processen kan virke som en uoverskuelig opgave. 

For hvordan er det egentlig, man finder de enkelte fonde og puljer? Hvordan sikrer man, der er et match mellem projektets formål og fondens formål? Hvordan skriver man en skarp fondsansøgning? Hvordan skal budgettet opstilles? Og hvordan griber man hele forberedelsen til ansøgningen an? 

Der er hjælp at hente i stiftets nye, digitale værktøjskasse, som er fyldt med artikler, der giver en konkret og lavpraktisk intro til fundraising. Her finder du tips, tricks og svar på tvivlsspørgsmål, ligesom du kan læse artikler om, hvordan præsten, organisten eller menighedsrådet lykkedes med at hente penge hjem til deres projekter. Du kan også hente en række gratis skabeloner, der letter arbejdet, når du skal lave en projektbeskrivelse, et budget eller anmode andre om at skrive et støttebrev, der bakker dit projekt op.