Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Hænder holder om hjerte

Diakonien i Folkekirken skal fremmes!

Et nyt forsøgsprojekt, der netop er bevilliget hele 14,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skal give flere sognebørn i Viborg Stift adgang til sorggrupper, parforholdspleje, ferietilbud og anden diakonal hjælp.

Diakonien i Viborg Stift skal fremmes. Det er udgangspunktet, for et nyt projekt som Viborg Stift og Menighedsplejen i Danmark er gået sammen om. Med en bevilling på 14.5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal der etableres seks provstimenighedsplejer med en ansat frivillighedskoordinator i hvert provsti. Formålet er at skabe en direkte kontakt mellem kommunen og det sociale arbejde i sognene, så den kommunalt ansatte ikke skal ringe til flere sogne for at finde en besøgsven eller et ferietilbud til børnefamilier.

Portræt af Henrik Stubkjær

Biskop Henrik Stubkjær

"Kirken skal være der for andre – og særligt dem, der har det sværest – og kirken skal arbejde sammen med andre gode kræfter for at lindre nøden i vores samfund,” siger Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær.

Formålet er ikke at overtage kommunens opgave på velfærdsområdet, men at samarbejde med kommunen med omsorg for næsten. Frivillighedskoordinatoren skal koordinere samarbejdet mellem kommunen og sognene og samtidig igangsætte diakonale tilbud på tværs af sognene, så de sogne, der er for små til at afholde sorggrupper, går sammen med andre om en fælles sorggruppe, så alle sogne uanset størrelse har diakonale tilbud.

Projektet skal således fremme den lokale sognediakoni og udvikle diakonien på tværs i provstiet, så alle sogne har diakonale tilbud enten alene eller i samarbejde med andre. Der arbejdes på, at der i alle provstier vil være sorggrupper, ferietilbud, trivselsgrupper, tilbud til par, aktiviteter for mænd og ungegrupper.

Bestyrelserne skal bestå af menighedsrådsmedlemmer fra sognene i det respektive provsti, en person udpeget fra kommunen og andre diakoniinteresserede for at sikre den kommunale og lokale forankring. Provstibestyrelserne bliver placeret i kommunerne Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning og Ikast-Brande, og alle steder er der brug for bestyrelsesmedlemmer, der vil påtage sig opgaver med at udvikle diakonale tilbud i provstiet.

Menighedsplejen i Danmark

Menighedsplejen i Danmark er en paraplyorganisation for cirka 500 lokale menighedsplejer, der arbejder med at udbrede diakonien lokalt og på landsplan. Organisationen arbejder med at støtte sine medlemmer med diakoni lokalt gennem projekter såsom Folkekirkens Feriehjælp, støtte til psykisk syge, besøgs- og aflastningstjenesten, netværk for udsatte børnefamilier og meget mere. De kalder sig også Center for Sognediakoni, fordi de samler og inspirerer til lokalt diakonalt arbejde. 

Læs mere på www.menighedsplejer.dk.

INFO MØDER:

  1. Struer: Torsdag d. 21. september kl. 19-21, Humlum Kirkehus, Vesterkærvej 2A, Humlum
  2. Ikast-Brande: Mandag d. 25. september kl. 19-21, Ikast Kirkecenter, Rådhusstrædet 15, Ikast
  3. Holstebro: Tirsdag d. 26. september kl. 19-21, Holstebro Kirkes Sognehus, Kirkestræde 9 A, Holstebro
  4. Lemvig: Onsdag d. 27. september kl. 19-21, Bøvling Sognegård, Bøvlingvej 15, Bøvling
  5. Herning: Onsdag d. 4. oktober kl. 19-21, Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning
  6. Skive: Torsdag d. 5. oktober kl. 19-21, Sallinghallerne, Viumvej 8, Roslev