Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Dannebrogsorden

Dannebrogsorden til provst

Provst Bjarne Bæk Markussen fik overdraget Danneborgsordenen på provstikontoret i Bjerringbro

Ved overrækkelsen den 9 februar 2021 sagde biskop henrik Stubkjær bl.a.:

Det er med stor glæde, at jeg hermed på Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s vegne kan overrække dig Dannebrogordenen som en anerkendelse af dit virke som provster i Viborg Østre Provsti, Viborg Stift.

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg 
Provst Bjarne Bæk Rasmussen med Dannebrogsordenen

Provst Bjarne Bæk Markussen med Dannebrogsordenen.

Denne orden blev indstiftet af Kong Christian V, i 1671 og fik sine første skriftlige statutter den 1. december 1693 – samme dag som også Elefantordenen.

Ordenen er efter myten i virkeligheden en genindstiftelse af en langt ældre orden, der skulle være grundlagt af Valdemar Sejr i forbindelse med korstogsslaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog ifølge sagnet dalede ned fra himlen og sikrede danskerne sejren. Af samme grund har ordenstegnet form af et kors, og Dannebrogs rød-hvide farver præger ordenens bånd og kors. Denne myte er dog siden overbevisende blevet tilbagevist, hvorfor Dannebrogordenens grundlæggelse må dateres til 1671.

Tillykke med at du nu er slået til Ridder af Dannebrog. Den har du fortjent, og du må nyde den respekt, som denne tildeling er et udtryk for. Du må nu bære ordenen på din præstekjole og ved lejligheder, hvor dresscoden er Galla og da på dit ”Kjole og Hvidt” eller smoking, og det forventes, at du snarest lader dig indskrive til Majestætens audiens, for at takke for tildelingen. Når du kommer der, vil du erfare, at du allerede er indskrevet i audiensbogen – Du er således ventet af Majestæten.”