Nyt fra Stiftet
Nyheder

Chefkonsulent søges til Viborg Stift

Har du styr på paragrafferne, er du cand.jur. eller lignende, og har du kendskab til ansættelsesret og/eller byggeadministration, så er det måske dig, vi søger

Viborg Stift søger en Chefkonsulent med tiltræden snarest muligt. 

Viborg Stift er en administrativ organisation i Folkekirken og beskæftiger 12 personer.  

Arbejdsopgaverne i Stiftsadministrationen omfatter blandt andet administration vedr. præster og andet personale ved kirkerne, rådgivning, undervisning og servicering af menighedsråd og provstiudvalg, blandt andet om personaleforhold, byggesager og administration af folkekirkens bygninger og økonomi. 

Kvalifikationer:

Du er cand.jur. eller lignende.

Kendskab til ansættelsesret og/eller byggesagsadministration og erfaring fra offentlig virksomhed i stat, region eller kommune vil blive tillagt betydning ved stillingens besættelse.

Opgaver for den kommende medarbejder vil blandt andet være:

  • Personalejura,
  • Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg indenfor kirkeåret, offentligret/forvaltningsret, økonomi, bygge- og plansager, samarbejdsaftaler, kirkegården m.v.
  • Forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer,
  • Faciliteten netværk for personalekonsulenter i stiftet. 
  • Kontakt med borgere
  • Behandling af klagesager
  • Faglig leder af juridisk afdeling
  • Sekretær for Taksts udvalget, der arbejder med kirkegårdene
  • Generel juridisk sagsbehandling, herunder opdatering indenfor ny relevant lovgivning.
  • Undervisning intern og ekstern

 

Læs mere om Viborg Stift på www.viborg.stift.dk

Arbejdet på et stift er blandt andet kendetegnet ved, at der ydes rådgivning til såvel frivillige som professionelle. Det er vigtigt at kunne forstå at omsætte juridiske termer til et sprogbrug, som forstås af alle.

Arbejdet med frivillige kan betyde, at aftenarbejde af og til er aktuelt og en bil nødvendig.

Arbejdet på et stift indebærer også et spændende samarbejde med landets øvrige stifter, og de dygtige professionelle ansatte, der er ansat der. Der er et særligt samarbejde med Aarhus og Aalborg stifter om en Juridisk afdeling.

Desuden er der et samarbejde/sparring med de kompetente medarbejdere i Kirkeministeriet. 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC som Chefkonsulent.

Der er på Viborg Stift ansat 2½ jurist, og vi tilbyder gode arbejdsvilkår med blå. Fleks ordning og et aktivt personale.

Viborg Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, race, eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stiftskontorchef Bodil Abildgaard, tlf. 8662 0911

Send din ansøgning til: KMVIB-ANSOEGNING@KM.DK eller Viborg Stift, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.

Ansøgningen skal være modtaget senest tirsdag den 19 juni 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler påregnes at kunne finde sted fredag den 22. juni 2018.