Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Biskopperne sammen med statsministeren

Biskoppernes møde med statsministeren

Torsdag formiddag tog landets biskopper imod statsminister Mette Frederiksen, der gæstede årets andet bispemøde i Ribe Stift.

-Vi drøftede kirkens sociale arbejde og særligt indsatsen for de ukrainske flygtninge, hvor der var stor anerkendelse af indsatsen rundt i sognene, fortæller biskop Henrik Stubkjær og fortsætter:

-Statsministeren udtrykte også vigtigheden af de kristne værdier i vores samfund for sammenhængskraften i samfundet. Et godt møde og god forståelse for vigtigheden af stærke relationer mellem kirke og samfund.

På mødet fortalte Ribes biskop Elof Westergaard blandt andet om folkekirken og dens rolle i samfundet. Herefter tog Mette Frederiksen ordet og talte om kirkens rolle i samfundet i krisetider.

Også folkekirkens indsats for udsatte og sårbare blev drøftet, herunder særligt kirkernes indsats i forhold til de ukrainske flygtninge. 

Kirken har en vigtig rolle

Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, beretter om et givtigt møde med statsministeren.

- Det var et rigtig godt møde med en statsminister i god form, som understregede vigtigheden af, at det danske samfund er bygget solidt op på kristne værdier, og at kirken har en vigtig rolle i kampen imod værdirelativismen, siger Henrik Stubkjær.

Til stede ved statsministerens besøg på bispemødet var foruden biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Den Danske Præsteforening.