Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Buket af roser på kiste

Begravelser og bisættelser under corona

Biskopperne forklarer nærmere om hvad der kan lade sig gøre under de nuværende corona restriktioner

Hvor mange må man være?

Begravelser og bisættelser er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet på 5 personer: Man må være op til 50 personer samlet med 2 meters afstand til den udendørs del af begravelsen.

Men restriktionerne er blevet skærpet, når det gælder antallet af personer, der kan deltage i den kirkelige handling i selve kirkerummet. Nu må man kun være 1 person pr. 7,5 kvadratmeter.

Der skal desuden også inden i kirkerummet være 2 meters afstand, med mindre man er fra samme hustand.

De nye arealkrav betyder, at der en del steder vil være færre indenfor i kirken, end det er tilladt udenfor. Den del af begravelsesfølget, der må blive udenfor, kan fx følge med i handlingen via højtalere. Det bør aftales klart med de pårørende, hvordan denne del af begravelsen skal foregå, så de får kommunikeret til venner og familie, hvem der kan deltage hvor.

I alt må der samlet højst være 50 personer til den del af begravelsen, der foregår udenfor. Dette er eksklusiv præsten og andre ansatte ved kirken.

Indenfor i kirken

Kirkelige handlinger bør nu kun vare max 30 minutter. Det gælder også begravelser og bisættelser. Men de 30 minutter gælder kun højtideligheden inde i kirkerummet. Den del, der foregår udenfor, skal altså ikke regnes med i de 30 minutter.

Der bør ikke være fællessang ved kirkelige handlinger inde i kirkerummet. Salmer kan i stedet synges af kirkekor eller forsanger, eller man kan spille instrumental musik. Sangere og musikere bør stå med mindst 2 meter afstand til hinanden og menigheden. Menigheden kan nynne med lukket mund, eller der kan være læsesamler, som hele menigheden deltager i.

Til inspiration: Folkekirken.dk har her en række samler, der kan afspilles i kirkerummet uden problemer med ophavsrettigheder – se dette link: Salmer | Folkekirken.dk

Der er stadig krav om mundbind, når man kommer og går i kirken, men ikke når man sidder ned. Men nærmeste pårørende skal ikke bære mundbind, når de går ud af kirken. Det vil sige, at man kan være kistebærer uden at have mundbind på. Eller som nærmeste pårørende gå bag ved kisten uden mundbind.

Kirkens lokaler

Kapeller er også omfattet af begrænsningerne i forhold til omfang, antal deltagere etc. Er der flere hændelser på samme dag i kapellet, skal disse afvikles med godt tidsinterval mellem, så der er tid til grundig udluftning, rengøring mv.

Alternativer

Begravelser og bisættelser under disse restriktioner kan opleves stærkt begrænsende. Derfor er det vigtigt at gøre pårørende opmærksomme på muligheden for at udskyde den kirkelige handling. Præsten kan i samtalen med de pårørende informere om, at det er muligt at få foretaget en kremering først og herefter jordpåkastelse. Kremeringen gør det muligt at udskyde selve jordpåkastelsen på ubestemt tid. En anden mulighed er at udsætte en eventuelt mindesammenkomst til den efterfølgende urnenedsættelse.