Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Flynder kirke

Bæredygtighed på kirkegården

Kursusdag Viborg Stift

Hvad:

Velkommen til en spændende kursusdag med fokus på bæredygtighed på kirkegården. Vi vil, igennem flere oplæg, inspirere til at opnå en mere bæredygtig drift af kirkegården med fokus på en øget biodiversitet. Derudover vil deltagere blive introduceret til Grøn Kirkegård tjeklisten samt få en rundvisning på Skive Kirkegård.

Hvem:

Målgruppen er kirkegårdsledere, gartnere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger eller andre som fx menighedsrådsmedlemmer med interesse for kirkegården.

Hvornår: 

Vi mødes i Egeris Kirke, Kirke Alle 113 i Skive, fra kl. 9.45-15.00 tirsdag d. 20. september.

Pris:

Kurset er er dækket af stiftsmidler og er derfor gratis. Tilmelding sker ved at skrive til gronkirke@gronkirke.dk senest 5. september.

Program:

09.45: Kaffe og rundstykker

10.00: Velkomst

10.10: Præsentation af Grøn Kirke og introduktion til Grøn Kirkegård tjeklisten

10.30: Tid med Grøn Kirkegård tjeklisten i grupper

10.45: Oplæg 1: Mere plads til vilde dyr og rig natur på kirkegårdene
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, men hvordan finder vi plads til det på kirkegården? Vi kigger på de praktiske muligheder for at understøtte biodiversiteten på kirkegårdene.


11.15: Plenumsnak og Vidensdeling


11.30: Oplæg 2: cirkulær kirkegård, fx selvforsyning m. stauder og egen kompost
Hvordan kan vi inddrage klimahensyn og bæredygtighed i forhold til vedligeholdelse, renovering og daglig drift af kirkegårdene? Praktisk gennemgang af hvor vi kan forbruge mindre, genbruge og genanvende ressourcerne så meget som muligt.


12.00: Frokost

12.40: Kirkegårdsvandring, Egeris Kirkegård i Skive


14.00: Kaffe og Kage


14.15: Oplæg 3: brug af naturen på kirkegården som rum for både refleksion og rekreation Inspirationsoplæg om muligheder for at styrke kirkegårdens værdi i forhold til naturindhold og landskabet, den omkringliggende by, til historien og kulturarven. Og perspektiveret i forhold til forskellige brugergruppers behov for aktiviteter, sorgbearbejdning og fordybelse. 

14.45: Opsamling på indtryk og introduktion til ERFA-grupper
 

15.00: Tak for i dag