Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Aarhus og Viborg stifter søger økonomiansvarlig medarbejder

Har du stor erfaring med og interesse for økonomiopgaver og regnskabsområdet? Vil du have et spændende og alsidigt job på en arbejdsplads, hvor ordentlighed og samarbejde vægtes højt? Så er det måske dig, vi søger til en stilling delt mellem Aarhus og Viborg stifter.

Hvem er vi?

Aarhus og Viborg stifter er en del af folkekirken. Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet.

Arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen omfatter bl.a. administration vedrørende præster og andet personale ved kirkerne. Endvidere yder vi rådgivning og undervisning til menighedsråd, præster og provstiudvalg vedrørende personaleforhold, byggesager, plansager, økonomi, økonomistyring m.v.

Vi er i alt 27 fagligt stærke kollegaer på de to arbejdspladser. Vi har et tæt arbejdsmæssigt samarbejde og administrerer blandt andet i fællesskab GiasCentret, som er betalingscenter for alle kirkegårdene i landet. Vi arbejder desuden tæt sammen med de øvrige stifter i Danmark samt Kirkeministeriet.

 

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver vil være:

·         Varetagelse af stiftsadministrationernes opgaver vedrørende økonomi,             herunder økonomistyring, resultataftaler, intern budgetopfølgning på               stiftets løn- og driftsbevilling, præstebevilling m.v.
·         Varetagelse af varierende økonomiadministrative opgaver selvstændigt             og i samarbejde med stiftskontorcheferne
·         Ansvarlig for udarbejdelse af ledelsesinformation
·         Udarbejdelse af årsrapporter for 10 stifter vedr. Stifternes Kapitaler
·         Udarbejdelse af årsrapporter for Fællesfonden for Viborg og Aarhus                 stifter
·         Ansvarlig for betjening af Stifternes Kapitalforvaltning, der bestyrer                 forvaltningen af stiftsmidlerne for alle 10 stifter, herunder arbejde                   selvstændigt med vurdering af forvaltningen
·         Udarbejdelse af årsrapporter for Bindende Stiftsbidrag for Viborg og                 Aarhus stifter
·         Deltagelse i udbudsprocesser, herunder nyt regnskabssystem

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være HA, cand. merc. eller lignende, og din erfaringsmæssige baggrund kan for eksempel være fra en bank, et revisionsfirma eller en offentlig administration. Det vil sige, at du har en administrativ uddannelse med god erfaring på det regnskabsmæssige område, ligesom du skal have god forståelse for regnskaber og være fortrolig med f.eks. Navision Stat samt være en erfaren bruger af Excel, herunder arbejdet med Pivot tabeller.

Vi lægger vægt på, at du har fokus på kvalitet og arbejder selvstændigt, struktureret, målrettet og med sans for detaljer. Du skal kunne trives med en travl hverdag med forandringer, og du skal have gode samarbejdsevner. Du må meget gerne have en analytisk tilgang til opgaverne.

Du tilbydes

Et job i en organisation, hvor udfordringer og gode relationer er kendetegnet. Du bliver nøglepersonen omkring effektiv regnskabsudarbejdelse, regnskabsstandarder og bogholderi.

Derudover tilbydes du følgende:

·         Et godt fagligt og socialt miljø, med fokus på trivsel og arbejdsglæde
·         Gode ansættelsesforhold i fleksible rammer
·         Gode muligheder for efteruddannelse
·         Samarbejde med engagerede kollegaer med højt fagligt niveau
·         Spændende og afvekslende arbejdsopgaver, der sikrer                                     kompetenceudvikling

 

Om ansættelsen

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. Det er en fuldtidsstilling, der ønskes besat hurtigst muligt. 

Du vil have primær arbejdssted i Viborg Stift.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås hos stiftskontorchef Bodil Abildgaard (Viborg) på tlf. 8726 2183 og stiftskontorchef Jette Madsen (Aarhus) på tlf. 8734 5102.

Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger, skal være Stiftsadministrationen i Viborg i hænde senest den 25. marts 2019, kl. 08.00 og skal sendes til kmvib@km.dk

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 28. marts 2019 i Viborg.

 

Viborg Stiftsøvrighed
Domkirkestræde 1, 8800 Viborg
Tlf. 8662 0911
E-mail: kmvib@km.dk
www.viborgstift.dk