Nyt fra Stiftet
Nyheder

2 nye præster ansat i Viborg Stift

Ny præst ansat i Højbjerg-Elsborg Pastorat / Stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde samt ny præst i Bjerringbro Pastorat