Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Finn Tarpgaard tiltræder stillingen pr. 15. januar 2021

Finn Tarpgaard er ved brev af 12. januar 2021 fra kirkeminister Joy Mogensen stadfæstet som ny valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Herning Nordre Provsti.

Finn Tarpgaard blev ordineret af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke den 10. januar 2021.

Viborg Stift ønsker Finn Tarpgaard stort tillykke med stadfæstelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Finn Tarpgaard er pr. 15. januar 2021 stadfæstet som ny valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Finn Tarpgaard fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Jeg er opvokset i et Grundvigsk højskolepræget hjem, hvor brug af Højskolesangbogen og Salmebogen var noget naturligt. En større opgave om Grundtvig i gymnasietiden fik mig til at vælge en fremtid inden for lærergerningen.

Jeg valgte dansk og kristendomskundskab/religion som mine to store linjefag og de første år som efterskolelærer læste jeg videre på Danmarks Lærerhøjskole for at opnå en cand. pæd. i kristendomskundskab/religion med henblik på at blive præst.

Inden den afsluttende afhandling så jeg muligheden for at blive forstander for en ny efterskole i Vedersø, hvilket lød for spændende til ikke at prøve.

At lede en efterskole slugte mig med hud og hår, så jeg lod mit cand. pæd. studie ligge. Efter 23 år stoppede jeg efter eget ønske som skoleleder for at tage en ny uddannelse. Det blev en master i coaching under CBS i København.

Både mine linjefag, mit cand.pæd. studium og min master har givet mig god indsigt i både det psykologiske, filosofiske og religiøse område af menneskelivet. Dertil et omfattende indblik i tilblivelsen og tolkningen af bibelske tekster og anden litteratur, etiske problemstillinger og den historiske udvikling.

Salmer og sange fra Højskolesangbogen og salmebogen opfatter jeg som en guldgrube for livsoplysning og perspektivering af vort liv som menneske. Jeg kan lide at fortælle historier, og bibelhistoriske fortællinger vil derfor også blive en naturlig del af min undervisning af børn og unge.

Min tid som skoleleder gav mig mange erfaringer med at være en god samtalepartner for både børn og voksne. I skolesammenhæng har jeg altid set skolens vigtigste formål at bidrage til tolkning af tilværelsen og livets mening. En tilgang, som jeg bestemt også synes er relevant i en grundtvigsk valgmenighed.

Det er en gammel drøm at blive præst, så jeg glæder mig til opgaven. Jeg vil glæde mig både til at:

  • at forestå gudstjenester med både lys-ord og liv-ord
  • at være en fortrolig samtalepartner
  • at arrangere kulturarrangementer
  • at være deltagende og nærværende ved menighedens betydelige livsændringer af både festlig karakter og tunge hændelser.

 

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Det er svært entydigt at svare på, hvad den vigtigste udfordring er ved at være menneske i Danmark i dag.

En af de samfundsudfordringer, vi har, er at vi lever i meget adskilte verdener – nærmest ”siloer”, som gør, at leveforhold, viden og perspektiver er meget forskellige. Vi har brug for mere af det, som ”landsbyens forsamlings-fællesskab” kunne give, nemlig fællesskab på tværs af alder, erhverv og holdninger.

Også digitalt lever vi i ”siloer”. På grund af de matematiske systemer, SOME opbygges omkring, forstærkes vores aflukkethed omkring vores egne holdninger. Noget som har haft fatale konsekvenser i USA.

Set med et etisk blik er en af de vigtigste udfordringer i Danmark i dag det mekaniske menneskesyn, som præger især de offentlige arbejdspladser og hos politikernes syn på den offentlige opgave over for både børn og ældre.

Jeg aner dog en lille åbning mod at opdage den åndelige dimension af tilværelsen. Vi ser hvilken folkelig opbakning Philip Faber har med ”Fællessang – hver for sig”.

Jeg tror derfor optimistisk på at ved den spirende bevidsthed om den åndelige del af tilværelsen, vil der også være en åbenhed over for kirke og kristendom. – Og så skal folk være velkommen!