Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Vestfjends Pastorat

Poul Asger Beck tiltræder stillingen pr. 1. marts 2020 

Poul Asger Beck

Poul Asger Beck er pr. 1. marts 2020 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Vestfjends Pastorat (Vroue-Resen-Iglsø-Vridsted-Fly sogne), Viborg Domprovsti.

Poul Asger Beck er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, idet Poul Asger Beck har været konstitueret som sognepræstevikar i Stiftet i forbindelse med studieorlovs og øvrige vikariater.

Viborg Stift ønsker Poul Asger Beck stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.