Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Holstebro sogn samt

som Korshærs- og Arresthuspræst i Holstebro Provsti.
Anette Ejsing tiltræder stillingen pr. 1. august 2020

Anette Ejsing

Anette Ejsing er pr. 1. august 2020 ansat i stillingen som sognepræst i Holstebro sogn samt Korshærs- og Arresthuspræst i Holstebro Provsti.

Anette Ejsing kommer fra en stilling i Roskilde Stift.

Viborg Stift ønsker Anette Ejsing stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.
 

Anette fortæller lidt om sig selv og sin baggrund


Hvad er din baggrund?
Jeg er født og opvokset i Midtjylland og blev matematisk student fra Ikast Gymnasium i 1985. I 1996 blev jeg cand. theol. fra Aarhus Universitet. Derefter flyttede jeg til USA, hvor jeg boede i 12 år, mens jeg bl.a. skrev en ph.d. og arbejdede syv år som college professor. Da jeg vendte tilbage til Danmark i 2009 tog mit liv den vending, der gjorde, at jeg i 2013 blev ordineret som præst. Siden da har jeg været præst i Roskilde Stift.

Hvorfor blev du præst?
Det er svært at svare på, fordi det har været som at gå baglæns ind ad en dør. Jeg havde aldrig forestillet mig at præsteembedet var noget for mig. Men det ændrede sig, da jeg kom i præstepraktik ved Københavns Fængsler. Her mødte jeg mennesker, der var som vaccinerede imod løfter uden substans. Det åbnede mine øjne for behovet for ambassadører for løfter med substans. Præster er sådanne ambassadører. Og da jeg opdagede dét, kunne jeg ikke tænke mig at være andet.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?
Polariseringen i den offentlige debat. Den skaber afstand mellem mennesker, og den gør os fremmede overfor hinanden. Deraf følger let en snigende frygt for at dele med andre, hvad man virkelig har på hjerte. Og så skal der ikke meget til før vi begynder at isolere os. Det værste er den følelsesmæssige ensomhed, som denne isolation kan skabe.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?
At formidle evangeliet.

Hvad mener du er Folkekirkens vigtigste opgave i dag?
At forstå menneskers gode grunde til ikke at forholde sig opsøgende til evangeliet. Som man fx ville gøre, hvis man hørte om en hemmelig adgang til den største lykke og frihed der findes.