Nyansatte præster
Nyheder

Bjerringbro Pastorat

Provst Bjarne Bæk Markussen er pr. 15. august 2018 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Bjerringbro Pastorat.

Endvidere er provstestillingen i Viborg Østre Provsti flyttet til Bjerringbro Pastorat, hvor Bjarne Bæk Marcussen fortsætter som provst for Viborg Østre Provsti

Bjarne Bæk Markussen