Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst i Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg og Hospice Limfjorden

Natalia Packert Andresen tiltræder stillingen den 1. november 2021

Natalia Packert Andresen er pr. 1. november 2021 ansat som 40% hospicepræst ved Hospice Limfjorden samt 60% sognepræst i Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Pastorat, Salling Provsti.

Natalia er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, da hun siden 2013 har været ansat som sognepræst i Skive sogn, Skive Provsti.

Viborg Stift ønsker Natalia stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Natalia Packert Andresen

Natalia Packert Andresen

Natalia Packert Andresen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Jeg er vokset op på et lille privatmejeri i Himmerland, og i den lille landsby var der ikke mange fritidsaktiviteter at gå til, så lidt ved et tilfælde fik jeg min første løn i kirken som 10-årig, ved at synge i kirkekor, siden har jeg til gengæld kun haft 3 enkeltvise år uden ansættelse i Folkekirken.

Ved siden af gymnasiet tog jeg en uddannelse som kirkesanger ved Vestervig Kirkemusikskole, så salmerne har altid spillet en stor rolle, og jeg har ofte lånt sprog og forståelse fra salmerne. Ved siden af teologistudiet havde jeg et fritidsjob i et køkken på et Blå Kors hjem, og det fik for alvor mine øjne op for diakonien.

Salmerne, etikken, historie og sprog – bredden i studiet fik mig til at læse teologi, og jeg blev ordineret i Viborg Domkirke i 2009. Jeg havde en ide om hvor spændende arbejdet ville være, men jeg havde ikke forestillet mig hvor varmt og omsorgsfuldt jeg ville blive modtaget som præst, da jeg tog de spæde præsteskridt i Vesthimmerland.

Virket som præst har vist sig at være det mest meningsfulde og meningsskabende for mig. Jeg holder stadig af bredden i mit fag, men jeg er allermest taknemmelig for samtalerne med sognebørn i alle aldre og livssituationer, den tillid og åbenhed jeg bliver vist som præst, og hvert enkelt møde lærer mig både om den anden, mig selv, troen og selve livet.

For mig er den store udfordring for mennesket i dag at livet kan være så fragmenteret og fuld af både krav og muligheder, at det kan være svært at finde vej. Vi har glemt at omveje, vildveje og snoede veje også er en del af livet, og derfor har vi brug for at læse vores egen ”lille” livsfortælling ind i den store som knytter tråde på tværs af sprog, lande og generationer, og her kan Folkekirken tilbyde en ramme for livet både i sorg og glæde og på hverdage og festdage.