Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst (kbf) ansat i Vestervang Pastorat

Hildur Kaaber Ahrenkilde tiltræder stillingen den 15. januar 2021

Hildur Kaaber Ahrenkilde

Hildur Kaaber Ahrenkilde - ny sognepræst i Vestervang Pastorat

Hildur Kaaber Ahrenkilde er pr. 15. januar 2021 ansat som sognepræst (kbf) i Vestervang Pastorat, Viborg Domprovsti.

Hildur Ahrenkilde er nyuddannet præst fra Pastoralseminariet i København, og rykker teltpælene op umiddelbart efter nytår og flytter sammen med sin familie til Viborg.

Hildur Ahrenkilde skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 10. januar 2021 kl. 16.30.

Viborg Stift ønsker Hildur Ahrenkilde stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

 

Hildur Ahrenkilde fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Hvad er din baggrund?

Jeg kommer fra en familie i Dragør og Hellerup, hvor Folkekirken har betydet meget i både glæder og sorger. Fra 2003-2009 sang jeg således i børne- og ungdomskor i Dragør Kirke. Derfor forekom det mig tidligt ganske naturligt at vælge at læse teologi med den oprindelige hensigt bagefter at ville være præst. Allerede i starten af gymnasietiden på Ørestad Gymnasium overvejede jeg at læse teologi og valgte derfor en sproglig linje med latin. Jeg er herefter blevet uddannet teolog fra Københavns Universitet i juni 2020 og bliver færdig med Pastoralseminariet i København i midten af december 2020.

Hvorfor blev du præst?

I løbet af min studietid har jeg brugt kirken flittigt og været frivillig i mange forskellige sammenhænge, f.eks. hos Kirkens Korshærs telefontjeneste i København kaldet Sct. Nicolai Tjenesten, på Svanevig Hospice i Bandholm og i Pilgrimshuset i Maribo. Fælles for mit frivillige virke har været at engagere mig i samtaler med mennesker i glæde og sorg. Disse samtaler har gjort mig bevidst om, hvor meningsfyldt et virke som præst med fokus på diakoni og sjælesorg er. Af den grund søgte jeg med det samme Vestervang Kirke i Viborg som mit første embede, da denne kirkes kerneværdier med fokus på fællesskab, diakoni og sjælesorg på tværs af generationer svarer til de kristne værdier, jeg som præst ønsker at sætte højt.    

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Efter min mening består den største udfordring for os som mennesker lige nu nok i ubetinget at kunne anerkende alle mennesker som værdifulde, blot fordi de er skabt i Guds billede og derfor omfattet af hans kærlighed uanset deres sociale status, begavelse og kompetencer. Vi skal altså gå imod samfundets dominerende succeskriterium, hvor vi skal kunne klare os selv, og hvor Villa, Volvo og vovse let bliver vores kritikløse ideal. Som følge heraf er det særdeles vigtigt, at Folkekirken gør unge mennesker opmærksomme på, at de og alle deres medmennesker allerede er elsket af Gud i kraft af, at han har skabt dem. Unge lever nemlig ofte underlagt en nådesløs konkurrencementalitet, hvor enhver er sin egen lykkes smed, hvilket kan resultere i egoisme frem for næstekærlighed.         

Hvad kommer du til at holde mest af i dit virke som præst?

Jeg glæder mig til at blive synlig i Vestervang Sogn, have en finger på pulsen og indgå som en del af lokalmiljøet. Det kristne fællesskab med plads til alle og diakoni, hvor jeg kan virkeliggøre kristendommens budskab om næstekærlighed, vil jeg se frem til bliver helt centrale dele af mit virke som præst. I den forbindelse ser jeg frem til, at sjælesorgssamtaler med menigheden vil blive kilden til daglig glæde og meningsfuldhed.    

Hvad mener du, folkekirkens vigtigste opgave er i dag?

Jeg anser det bl.a. for essentielt at forkynde dåbens budskab, så flere får lyst til at tage del i det kristne fællesskab ved at blive døbt. På den måde sikrer Folkekirken sig nye medlemmer, så den kan modvirke et fald i dens medlemsprocent, efterhånden som den ældre generation går bort.