Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Skive Pastorat

Sognepræst Mette Christoffersen Gautier tiltræder stillingen pr. 1. juni 2022

Sognepræst Mette Christoffersen Gautier er pr. 1. juni 2022 ansat som sognepræst i Skive Pastorat, Skive Provsti.

Mette Christoffersen Gautier kommer fra en stilling som sognepræst i Østsalling Pastorat, Salling Provsti, og er derfor allerede et kendt ansigt i Viborg Stift.

Viborg Stift ønsker Mette Christoffersen Gautier stort tillykke med ansættelsen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mette Christoffersen Gautier

Mette Christoffersen Gautier fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Hvad er din baggrund? 

Efter 20 år som tegnsprogstolk blev jeg cand.theol. i 2017 og har siden været sognepræst i Østsalling Pastorat, kun ca. 20 km fra mit nye embede i Skive – så jeg bliver heldigvis i kendte egne.

 

Hvad holder du mest af i dit virke som præst? 

Jeg holder af det almindelige, afvekslende præstearbejde, samtalerne omkring de kirkelige handlinger, sjælesorg, mødet med både små og store konfirmander og gudstjenesten - både højmesserne og de ’små gudstjenester’, som jeg allerede har arbejdet en del med at udvikle. Jeg interesser mig særligt for liturgi - som delagtighed og troværdig mening for den aktuelle menighed og jeg har netop afsluttet FUVs specialuddannelse i liturgi.
I mit virke er det en stor inspiration og glæde at samarbejde med kirkemusikerne, for jeg opfatter musikken som et vigtigt formidlingsbærende element i forkyndelsen og salmernes sprog- og lydunivers – både de nyere og de meget kendte – er for mig en væsentlig del af alle gudstjenester. …og så er det sjovt at være præst sammen med konfirmanderne når vi kaster os ud i en omgang bodypercussion med salmer!

 

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Det optager mig meget, hvordan vi ikke alene kan være kirke, hvor det er trygt at komme ved livets overgange, men også kan gøre kirke; ved at undersøge nye mødesteder mellem befolkning og kirke, træde frem på nye måder, i nye sammenhænge. Det har gjort, at jeg gennem længere tid har arbejdet med at gøre kirkens potentiale relevant for og med mennesker som ikke sidder på kirkebænkene søndag formiddag. I den forbindelse har jeg fordybet mig i gruppen af demensramte og lavet et udviklingsarbejde omkring gudstjenesteformer for denne gruppe, bl.a. i samarbejde med et lokalt ældrecenter.