Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Skarrild-Karstoft-Ilderhede Pastorat

Christian Dalsgaard Thomsen tiltræder stillingen pr. 1. september 2020

Christian Dalsgaard Thomsen, ny sognepræst i Skarrild-Karstoft-Ilderhede Pastorat

Christian Dalsgaard Thomsen er pr. 1. september 2020 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Skarrild-Karstoft-Ilderhede Pastorat, Herning Søndre Provsti.

Christian Dalsgaard Thomsen har tidligere været ansat som sognepræst i Hillerød sogn, Helsingør Stift.

Viborg Stift ønsker Christian Dalsgaard Thomsen stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

 

Christian fortæller lidt om sig selv og sin baggrund 

Hvad er din baggrund?

Jeg er opvokset i Skævinge præstegård, hvor min far er præst. Jeg deltog aktivt i det kirkelige arbejde, både til søndagsgudstjenester og som deltager og leder i klubarbejde. Jeg fik også prøvet kræfter som kirketjener- og graverafløser som fritidsjob. 

Jeg blev student i 2008, og efter to sabbatsår, hvor jeg byggede hospitalsskabe, begyndte jeg i 2010 på teologi. I min studietid var jeg tilknyttet først Dansk Bibel-Institut hvor jeg læste min Bachelor. Dernæst læste jeg Kandidaten på Teologisk Fakultet i København. Efter Pastoralseminariet har jeg været præst i to løntilskudsstillinger i henholdsvis Glostrup sogn og Hillerød sogn. Jeg er gift med Lene, og sammen har vi tre børn på 6, 4 og 0 år.

Hvorfor blev du præst?

Selvom jeg er opvokset i en præstegård, var det ikke præstegerningen, der lå først for. Men på efterskolen fik jeg et kald til at være præst, og har siden ikke været i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Min personlige tro på Jesus har altid betydet meget for mig, og i arbejdet som præst får jeg en fantastisk mulighed for at fortælle andre om Jesus. Jeg nyder de mange forskellige opgaver, man har som præst, både det faste som gentager sig uge efter uge, men også det uforudsigelige og overraskende.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Det er svært at sige, hvad den vigtigste er. Men jeg oplever, at der bliver færre og færre faste holdepunkter i tilværelsen,og man nemt bliver overladt til sig selv. Det er vigtigt at have noget, som giver os et fundament og udgangspunkt for vores liv. 

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Den vigtigste opgave for folkekirken tænker jeg netop er, at give det fundament. Det gør den ved, at forkyndelsen af Jesus, som død og opstanden, for vores skyld, er centrum for kirkens virke. Det skal formidles på en måde, så det vækker mennesker til tro på ham og ser ham som fundament for deres liv.