Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro

Helene Herold Michaelsen Arrild tiltræder stillingen pr. 1. juni 2022

Helene Herold Michaelsen Arrild er pr. 1. juni 2022 ansat som ny sognepræst i Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro Provsti.

Helene er nyuddannet præst og ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke fredag den 3. juni 2022 kl. 18.30.

Gudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjertelig velkommen.

Viborg Stift ønsker Helene Herold Michaelsen Arrild stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Helene Herold Michaelsen Arrild fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Hvad er din baggrund?

Jeg kommer fra Thyholm, hvor jeg er vokset op med mine forældre og to yngre søskende. Begge mine forældre er aktive i FDF, og det har fyldt rigtig meget i mit barndomshjem – både i forhold til værdier og i forhold til, hvad alle aftener og weekender blev brugt på. 

Derudover er jeg præget af, at jeg efter gymnasiet ved et tilfælde blev provstivolontør i Cameroun. Oplevelsen af en så anderledes kultur og kirke gav mig et større perspektiv og vagte en masse spørgsmål om mit eget religiøse og kulturelle ståsted. Spørgsmål, der ledte mig til teologistudiet.

 

Hvorfor blev du præst?

Da jeg begyndte mine teologistudier, var det ikke med planen om at blive præst. Men efterhånden som årene gik, blev det klart for mig, at jeg gerne ville arbejde med mennesker.  Som præst forventer jeg at få lov til det, og samtidig have flere opgaver og roller.  Jeg glæder mig til, at kunne bruge mig selv på mange forskellige måder og samtidig arbejde med de største mysterier og fortællinger. Derfor blev jeg præst.

 

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

At vi nemt kommer til at forveksle værdi med succes.

Jeg ved ikke, om det er en udfordring, der er særligt tilknyttet lige netop vores tid. Men vi kommer ofte til at dømme både os selv og andre hårdt ud fra den misforståelse, at et menneskes værdi er baseret på de resultater det enkelte menneske opnår, penge i banken, velfriserede børn, billeder af flotte surdejsbrød på instagram, perfekt sorteret affald, forfremmelser og så videre. Vi kommer til at måle vores værdi ud fra vores overskud både økonomisk og socialt, og i ræset for at opnå succes kommer vi til at træde på både os selv og andre.

 

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?

Jeg ved ikke endnu, hvad jeg kommer til at holde mest af. Men det jeg glæder mig mest til, er at blive en del af et aktivt lokalsamfund og lave kirke sammen med og for de mennesker, der bor i sognene. Jeg glæder mig til at møde mange forskellige mennesker både dem, der kommer ofte og dem, der kommer sjældent.

 

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Når den store udfordring ved at være menneske er, at vi forveksler værdi og succes, er kirkens opgave at formidle, at alle har værdi uanset hvor lidt succes vi måtte have! At der findes en Gud, for hvem alle mennesker har så stor værdi, at han ofrede sig selv for os.