Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Nordsalling-Fur Pastorat

Sofie Skamris Pedersen tiltræder stillingen pr. 1. maj 2022

Sofie Skamris Pedersen er pr. 1. maj 2022 ansat som sognepræst i Nordsalling-Fur Pastorat, Salling Provsti.

Sofie Skamris Pedersen er nyuddannet præst og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, fredag den 8. april 2022 kl. 16.30.

Viborg Stift ønsker Sofie Skamris Pedersen stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Sofie Skamris Pedersen

Sofie Skamris Pedersen tiltræder stillingen pr. 1. maj 2022

Sofie Skamris Pedersen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Hvad er din baggrund?

Jeg kommer fra Himmerland, hvor jeg er vokset op i en præstegård. Begge mine forældre er præster, så jeg har set temmelig mange kirker i min barndoms sommerferier. Jeg har derfor altid sagt, at jeg aldrig skulle være præst, og jeg troede faktisk, at æblet var faldet langt fra stammen, da jeg flyttede til Aarhus og begyndte på journalisthøjskolen. Her blev jeg uddannet journalist og fik siden ansættelse i DR Nyheder i København, hvor jeg har lavet alt fra breaking news til lange valgdækninger. Det var især mødet med de mennesker, jeg skulle interviewe, som jeg fandt spændende – og for mig var det en stor ære og tillid, at disse mennesker ville fortælle deres historie til mig. Men det generede mig efterhånden, at der altid skulle kommet et produkt ud af disse samtaler – at jeg skulle klippe hele deres livshistorie eller gode overvejelser ned til ganske få sekunder. Og pludselig så jeg med helt andre øjne på præstens arbejde, for her er der netop er plads til samtalen, og der skal ikke følge et produkt. Derfor blev det helt oplagt for mig at skifte spor, hvorfor jeg søgte ind på teologi og læste kandidatgraden på Københavns Universitet.

 

Hvorfor blev du præst?

I min studietid fandt jeg ud af, hvor fantastisk et fag teologien er, og hvor mange forskellige facetter netop det fag indeholder. Under mine studier var jeg frivillig i Sct. Nikolai Tjenesten, og det gik op for mig, hvor mange forskellige roller en præst skal kunne indtage, ofte flere på én dag – fra sjælesorgssamtalen, til prædikestolen, til husbesøget, til konfirmandundervisningen, til møderne osv. Jeg synes, det er enormt spændende og udfordrende at kunne bruge sig selv på alle disse måder. Samtidig finder jeg i troen et sprog for og fortællinger om alt det i livet, som ellers kan være svært at forstå, tale om og sætte ord på, og jeg ser det som en stor gave at kunne beskæftige sig med netop det – forhåbentlig til glæde og gavn for menigheden.

 

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Det danske band Minds of 99 har hittet med deres sang ”Alle skuffer over tid”. Mange unge skråler med på den sang, og den har ramt et eller andet i mange. Når det er tilfældet, tror jeg, det er fordi, vi har fået opbygget en kollektiv illusion om, at det er muligt at leve fejlfrit – og at hvis man stræber nok, kan man forbedre alt, også sig selv. Derfor er det befriende, at nogen siger det højt: Alle skuffer over tid! For det er jo netop den erfaring, vi alle må gøre os, selvom det kan være svært at stå ved og ikke ser kønt ud. Hvis der ikke er plads til at fejle, kommer vi til at bruge alle vores kræfter på at skjule vores mangler og fejltagelser, og vi har slet ikke overskud til at løfte blikket og være noget for hinanden. Skylden og skammen får os til at trække os fra fælleskabet – eller værre endnu at angribe det. Derfor har vi brug for at få nuanceret, hvad det gode liv er: At det er et menneskeligt liv med alle de fejl og fortrydelser, som også hører til.

 

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

I forlængelse af det ovenstående har kirken her netop noget vigtigt at sige: Dine synder er dig forladt! Kirken har et befriende budskab, som det moderne menneske absolut kan bruge til noget. Tænk sig at kunne gå hen i kirken, knæle, modtage nadveren og velsignelsen og gå ud i livet opfyldt at glæden over, at der er givet os en ny chance. For ja, vi fejler og skuffer over tid, men vi må atter forsøge at leve, så vi er til glæde for hinanden. Det er kirkens evigt aktuelle budskab, som i en spænding mellem tradition og fornyelse skal fortælles til alle. Hvordan fornyelsen kan finde sted, uden traditionen tabes, er en svær opgave, som folkekirken fortsat må tage livtag med.

 

Hvad kommer du til at holde mest af i dit virke som præst?

Jeg glæder mig meget til at blive en af et lokalsamfund, hvor jeg kommer til at lære de mennesker, der bor der, at kende. Jeg er sikker på, at det bliver både spændende og sjovt at lave kirke for og med alle de mennesker, der bor i sognene. Og så ser jeg frem til at tage del i mange menneskers og familiers store glæder og sorger – og alt derimellem.