Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Nørre Felding-Tvis Pastorat, Holstebro Provsti

Birgitte Kirstine Nør Jahn tiltræder stillingen pr. 1. august 2022

Birgitte Kirstine Nør Jahn er pr. 1. august 2022 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Nørre Felding-Tvis Pastorat, Holstebro Provsti.

Birgitte Kirstine Nør Jahn kommer fra en stilling som sognepræst i Skjern Provsti, Ribe Stift.

Viborg Stift ønsker Birgitte Kirstine Nør Jahn stort tillykke med stillingen og velkommen til Viborg Stift,.

Vi ser i Viborg Stift frem til et godt samarbejde.

 

Birgitte Jør Jahn, ny sognepræst i Nørre Felding-Tvis Pastorat

 
Birgitte Kirstine Nør Jahn fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund

Jeg er 51 år, gift og har en datter på 14. Min far var præst, i Emmersbæk og i Tranum, så kirke og tro var en del af min opvækst. Jeg har, det meste af mit liv, været engageret i kirkeligt arbejde. Som frivillig og som ansat. Alligevel lå det ikke lige for at blive præst – der var så meget andet, man kunne bruge sit liv på. Derfor begyndte jeg også først på lærerseminariet og siden på teologi. Efter teologisk kandidateksamen arbejdede jeg i Danmission indtil jeg blev præst i Tarm Pastorat for omkring 9 år siden.

Hvorfor blev du præst

Da jeg blev færdig som teolog var der ikke præstemangel – tværtimod – så jeg fik andet arbejde. På et tidspunkt meldte tanken sig, at jeg skulle være præst og så blev jeg det og jeg har aldrig fortrudt. Det var som at komme hjem, finde sin bestemmelse og følge sit kald. Det var meget ukompliceret.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i dag

Der er meget fokus på alle de valg og muligheder vi har i dag – på godt og på ondt - men samtidigt er der mange, der føler sig fastlåste. Vi kan ikke alt det, vi vil – forskellen mellem os og tidligere generationer er måske, at vi har fået fortalt, at vi kan det meste? Vi har et, på papiret, meget rummeligt samfund, alligevel har vi svært ved at rumme dem, der er anderledes end os selv. Det er ikke bare et spørgsmål om majoritet og minoritet, det er et spørgsmål om at give plads til dem, der har andre værdier, end vi selv har. Og så er der den stigende ulighed i samfundet. Det behøver ikke at være et stort problem, vi er stadig et meget lige samfund, men ulighed i sundhed og uddannelse er ikke bare de svagestes problem. Det er vores allesammens problem.

Det var vist mere end en udfordring.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst

Når jeg begynder at fortælle om, hvad jeg holder mest af som præst, så bliver listen lige pludseligt meget lang. Jeg holder af alle de klassiske præsteopgaver som gudstjenester og kirkelige handlinger. Liturgien, salmerne og ordene. Jeg elsker at ”nørde med ord” og finde finurlige formuleringer. Jeg er glad for at undervise konfirmander, lære dem at kende og skabe relationer. Jeg holder af samtalerne og sjælesorgen, som fylder mere og mere i mit præsteliv. At andre mennesker deler liv og tro med mig er stort. Jeg holder af samarbejdet med andre – frivillige og ansatte. Det er i det hele taget et privilegium at få lov til at arbejde med evangeliet, det, der betyder allermest for os alle sammen. Også - eller måske især - når vi ikke er opmærksomme på, at det er det, der betyder allermest.

Hvad mener du er Folkekirkens vigtigste opgave i dag

Folkekirkens vigtigste opgave er at forkynde evangeliet. Vi er rigtigt gode til at finde nye veje og gøre os relevante i mange sammenhænge og det skal vi fortsætte med. Men vi skal, i alt det vi gør, fokusere på kernen. Gør vi ikke det mister vi vores relevans, ja hele vores eksistensberettigelse. Og kernen er altså ikke bare gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Fællesskabet og diakonen – næstekærlighed i praksis – er også en del af kernen.