Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Isenvad, Bording-Christianshede og Engesvang

Sophia Katrine Fischer-Poulsen tiltræder stillingen den 1. april 2022

Sophia Katrine Fischer-Poulsen er pr. 1. april 2022 ansat i stillingen som 50% sognepræst (kbf) i Isenvad Pastorat, 40% sognepræst i Bording-Christianshede Pastorat og 10% sognepræst i Engesvang.

Sophia kommer fra København og flytter til Isenvad sammen med hendes mand og barn.

Sophia er nyuddannet præst og skal sammen med 3 øvrige nye præster i Viborg Stift ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, fredag den 8. april 2022 kl. 16.30.

Ordinationsgudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjertelig velkommen.

Viborg Stift ønsker Sophia stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til godt samarbejde.

 

Sophia Katrine Fischer-Poulsen

Sophia Katrine Fischer-Poulsen

Sophia fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund?

Jeg er ikke vokset op med et tilhørsforhold til Folkekirken, men har fra min barndom alligevel fået kimen til at tro på Gud – idet min familie var tilknyttet en religiøs organisation. Efter at mine forældre forlod organisationen, gik der mange år, hvor kristendom og religion ikke fyldte i min nærmeste familie, men jeg har alligevel altid haft troen på, at der var mere imellem himmel og jord, at der var noget eller nogen, som passede på mig – og os. Det har udviklet sig med årene, idet jeg har haft en åbenhed og en søgen efter mening med livet, også på et åndeligt plan. Efter at have besøgt mange kirker og trosfællesskaber, som jeg aldrig knyttede mig til, så kom jeg en dag ind ad døren til Natkirken i Vor Frue i København, og der fandt jeg vejen til at forbinde min åndelige søgen med min tro på Gud.

Hvorfor blev du præst?

Jeg valgte at studere teologi, fordi jeg havde tre ønsker for mit fremtidige arbejdsliv. 1) Det ene var (og er), at jeg gerne vil beskæftige mig med et erhverv, hvor jeg er en del af andre menneskers liv, og det kan man kun mene, at en præst er. I mine tidligere beskæftigelser har jeg blandt andet arbejdet som SOSU-hjælper, og det gav mig meget glæde at yde direkte diakoni – og være en, som igennem den direkte kontakt kan gøre en stor forskel for et andet menneskes liv. 2) Det andet er, at jeg gerne vil have en stilling, hvor jeg på en eller anden måde har min tro med i det jeg laver – og det kan man jo også kun mene, at en præst har. Da jeg skulle overveje studie efter endt HF, overvejede jeg blandt andet at blive psykolog, men jeg tror på, at mange psykiske problemer kan blive nemmere at håndtere, hvis man inddrager sin tro i processen, og det er jo nemmere at anbefale som præst end som psykolog. 3) Det sidste, der var vigtigt for mig i valget af fremtidigt virke, var at det godt måtte indeholde en kreativ proces på et eller andet plan. For mig er det at skrive og forfatte prædikener en enorm kreativ proces, hvor jeg får lov at lave min egen udlægning af en sandhed, som ellers ikke er til ændre, og det giver mig stor arbejdsglæde.

Hvad mener du, er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Jeg mener, at det er vigtigt, at Folkekirken ikke er en sluttet cirkel, men at den er åben overfor det omliggende samfund, så at den er tilgængelig for alle de søgende mennesker, som egentligt søger Gud, men måske ikke ved, at svaret på deres søgen ligger i Kirken. Når det er sagt, er det jo netop også vigtigt, at de aktiviteter og tilbud som kirken udbyder, er knyttet an til kirkens forkyndelse, så kirken ikke ender med at blive en konkurrent til kulturhuse, kulturtilbud eller lokale foreninger. Kirken er kirke – og det betyder at forkyndelsen er omdrejningspunktet – altid!