Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Houlkær Pastorat

Cordelia Magdalene Harbo Johnston tiltræder stillingen den 15. juni 2023

Cordelia Magdalene Harbo Johnston er pr. 15. juni 2023 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Houlkær Pastorat, Viborg Domprovsti.

Viborg Stift ønsker Cordelia stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Cordelia Magdalene Harbo Johnston er nyuddannet præst, og ordineres sammen med 2 andre nye præster af biskop Henrik Stubkjær ved en Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke fredag den 26. maj 2023 kl. 18.30.

Gudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjertelig velkommen.

 

Cordelia Magdalene Harbo Johnston

Cordelia Magdalene Harbo Johnston

Cordelia fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Mit navn er Cordelia Johnston og jeg er pr. 15. juni ansat som sognepræst i Houlkær pastorat.

Jeg glæder mig til at være sognepræst for en meget varm og åben menighed. Jeg er nemlig så heldig, at jeg under mit praktikforløb på pastoralseminariet lærte Houlkær Kirke at kende som et sted, hvor fællesskabet har en vigtig betydning og hvor der bliver lagt kræfter i at favne og hjælpe hinanden.

Det kirkelige fællesskab er meget betydningsfuldt for mig og jeg har også selv mærket vigtigheden af det. Jeg er som barn vokset op i Schweiz med en dansk mor og en newzealandsk far, hvor der blev talt både dansk, engelsk og tysk derhjemme.

Gennem min opvækst har mine personlige møder med folkekirken, særligt min inspirerende konfirmationspræst og min egen tro haft stor betydning for min vej og mit kald til at blive præst.

Kristendommen er fundamentet i mit liv både i sorrig og glæde og har beriget mig med betydningsfulde mennesker og gyldne øjeblikke på utallige måder. Jeg bliver aldrig færdig med kristendommen og bibelens fortællinger og dens tidløse sandhed.

Gennem min studietid på Århus Universitet har jeg haft stor glæde af at være frivillig i Åbyhøj Kirke og mit arbejde som præstekadet i Favrskov Provsti. Mellem min bachelor- og kandidatuddannelse rejste jeg til Sydney for at arbejde for Den Danske Kirke i Australien og der fik et indblik i, hvordan det er at være dansk kirke i udlandet.

Jeg blev meget opløftet og rørt over at se, hvordan de danske traditioner binder os sammen på tværs af generationer i hele verden.

For mig er folkekirkens vigtigste opgave at forkynde det kristne budskab, som taler ind i samtiden aktuelt og relevant så menigheden vil erfare, at evangeliet er levende og livgivende.

Min mand og jeg glæder os begge til at flytte til Houlkær og særligt glæder jeg mig til gensynsglæden og et godt samarbejde med jer i menigheden, kolleger og menighedsråd.

Lige nu sidder jeg med en stor taknemlighed over, at alle gode gaver de kommer ovenned!