Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Harrevig Pastorat

Thomas Frydendal Nielsen tiltræder stillingen pr. 1. marts 2022

Thomas Frydendal Nielsen er pr. 1. marts 2022 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Harrevig Pastorat.

Thomas Frydendal Nielsen er nyuddannet præst, og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, fredag den 14. januar 2022 kl. 16.30.

Gudstjenesten er åben for alle, og alle skal være velkommen.

Viborg Stift ønsker Thomas Frydendal Nielsen stort tillykke med ansættelsen og ser frem til et godt samarbejde.

Thomas Frydendal Nielsen

Thomas Frydendal Nielsen

Thomas Frydendal Nielsen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund

Jeg er 37 år gammel og på 14. år gift med Susanne og vi har Marius på 3 år og venter i spænding på en snarlig familieforøgelse. Jeg er født og opvokset i Holstebro og efter en årrække i Aarhus og et kort smut omkring Viborg er jeg, med min familie, lidt endnu bosat i Feldborg. Jeg har gennem min barndom og mit voksenliv haft en tilknytning til FDF, hvor jeg senest har været kredsleder i vores lokale FDF kreds. Derudover har jeg været engageret i frivilligt arbejde i flere forskellige sammenhænge, men lige pt. Sidder jeg i menighedsrådet i Feldborg på 2. periode.

Hvorfor blev du præst

Jeg læste teologi på Aarhus universitet, men oplevede i mødet med Kirkens korshærs varmestue og arbejdet der, at en ny vej åbnede sig for mig og det fik mig til at skifte spor og i stedet at uddanne mig til diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus.

Efter min uddannelse har jeg først arbejdet i den kommunale socialpsykiatri og siden som Kirke- og Kulturmedarbejder i 8 skønne landsogne i det nordsallingske. I arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder oplevede jeg hvor meget mening det gav for mig at arbejde med forkyndelse, formidling, diakoni og undervisning i regi af folkekirken.  Den meningsfuldhed jeg oplevede i mit arbejdsliv, gav så god mening og at det føltes mere rigtigt end nogensinde at blive præst. 

Hvad oplever du er den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag ?

Vi lever i et samfund hvor vi altid er på vej et nyt sted hen, hvilket bevirker at vi sjældent har tid til at fordybe os i nuet – og de ting der hører nuet til. Denne evige stræben efter at komme videre, blive bedre, tjene flere penge og få mere succes har den bagside, at vi har svært ved at standse op. Når vi ikke standser op, så får vi ikke afvejet med os selv, hvad der er væsentlig og uvæsentligt i vores liv og kan så risikere, at vi ikke får justeret kursen i tide. I den sammenhæng har vi som kirke noget at tilbyde; Muligheden for at finde ro og fordybelse. Mulighed for et medmenneske, at tale fortroligt med. Et sted hvor der bliver skabt mulighed for at drøfte eksistentielle spørgsmål og ikke mindst et fællesskab, som enhver kan gå direkte ind i.

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

At forkynde evangeliet og formidle det i et sprog, som er relevant og vedkommende for mennesket anno 2022. Vi må og skal møde mennesket dér, hvor det er uanset livssituation – med budskabet om, at vi ikke behøver at kunne klare alle ting i livet alene.

Når livet opleves svært og byrderne for tunge at bære, er det helt OK at føle det sådan. Både kirken og Gud rummer det – og bringer budskabet om Guds nærvær også der hvor livet opleves tung at bære.