Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Fredens Pastorat

Britta Hald Vestergaard tiltræder stillingen den 1. maj 2021

Britta Hald Vestergaard er pr. 1. maj 2021 ansat som sognepræst i Fredens Pastorat, Herning Søndre Provsti.

Viborg Stift ønsker Britta et stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Britta er nyuddannet præst og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 11. april 2021 kl. 16.30.

 

Ny sognepræst i Fredens Pastorat

Britta Hald Vestergaard

Britta fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund? 

Jeg er født og opvokset i Harboøre – lige bag klitrækkerne ved Vesterhavet. Livet dér er noget særligt: Saltvandet smages i luften, vejret kan skifte i løbet af øjeblikke. Havet kan være som det mest barske, man kan forestille sig, og det kan være det smukkeste og det mest stille, man kan forestille sig. Alt sammen kan det sammenlignes med menneskelivet, som også kan præges af både barskhed, stilhed og skønhed. Min opvækst i Harboøre og i en familie, hvor kirken og kristendommen havde en central og vigtig plads, blev grunden lagt til de kristne livsværdier, jeg bærer med mig i mit liv. 


Hvorfor blev du præst? 

Teologi var ikke i mine uddannelsesplaner, da jeg valgte uddannelse for mange år siden. Med først en pædagoguddannelse i bagagen og senere interesse for teologien som studie, står jeg nu klar til at indgå i mit første embede som præst. Når jeg står her nu, er det fordi, at det giver så god mening for mig at formidle det kristne budskab. Jeg vil gerne møde mennesker der, hvor de er i deres livsfortælling og gerne gå et lille stykke af deres livsvandring med dem. Og, kan Gud og kristendommen tænkes ind dér, vil jeg gerne være bærer af evangeliets budskab om en kærlig Gud. 


Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag? 

At vi lever i et accelerationssamfund, hvor der er et enormt højt tempo i mange af livets forhold – både i samfundet og i det hverdagsliv, som vi lever med hinanden. Jeg tror, at det for mange kan være rigtig svært at finde tid, ro og muligheder for stille og roligt at overveje retning og mål i sit liv – eller simpelthen ”bare” leve livet, som det former sig for én. I den sammenhæng har kirken noget at tilbyde: Mulighed for ro og fordybelse. Mulighed for én at tale fortroligt med. Rum for eksistentielle spørgsmål. Et åbent fællesskab, som ikke kræver forkundskaber. 
 

Hvad holder du mest af i dit virke som præst? 

Det bliver at møde mennesker i forskellige livssituationer. Jeg vil gerne formidle, at kirken kan spille en vigtig rolle i menneskers liv – både når livet er godt og sjovt, men også når livet kan være tungt og ensomt at bære. Jeg holder utrolig meget af gudstjenesten i forskellige former, så jeg glæder mig meget til, sammen med menigheden i Fredens sogn, at skabe kirke og være kirke – blandt andet gennem gudstjenester. Og her glæder jeg mig over, at kirken rummer mange forskellige former for gudstjeneste, så mange mennesker i sognet får mulighed for at opleve kirken som netop deres kirke. 
Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag? At forkynde evangeliet og formidle det i et sprog, som er tilgængeligt for mennesket anno 2021. Vi må møde mennesket dér, hvor det er i sin samtid – med budskabet om, at vi ikke behøver at kunne klare alle ting i livet. Når der er ting, der er svære, når der er ting, som kan virke håbløse – er det helt ok at have det sådan. Det kan både Gud og kirken rumme – og kirken bærer endda budskabet om, at Gud er nær hos os i alle livssituationer – og slet ikke mindst, hvor utilstrækkelighed og modløshed kan fylde uhensigtsmæssigt meget.