Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Ejsing Pastorat og Sahl-Vinderup Pastorat

Tove Rask Søndergaard tiltræder stillingen pr. 15. september 2020

Tove Rask Søndergaard

Tove Rask Søndergaard er pr. 15. september 2020 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Ejsing Pastorat. Til stillingen er knyttet en forpligtelse på 45% til at varetage sognepræstearbejdet i Sahl-Vinderup Pastorat, Holstebro Provsti.

Tove Rask Søndergaard er nyuddannet præst, og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær søndag den 16. august 2020 kl. 16.30 i Viborg Domkirke.

Viborg Stift ønsker Tove Rask Søndergaard stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Tove fortæller lidt om sig selv og sin baggrund


Hvad er din baggrund?
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland, men har boet i Holstebro siden 1985 sammen med min mand og vores 3 børn, der nu er voksne. Jeg er oprindeligt uddannet farmaceut og har arbejdet som biokemiker på Klinisk Biokemisk Afdeling (laboratoriet) på sygehusene i Holstebro og Herning.

I min fritid har jeg lavet en masse frivilligt arbejde ved kirken og i KFUM & KFUK. I årene 2004-2012 læste jeg teologi ved siden af mit arbejde på sygehusene. 
Fra 2013 har jeg været frivillig (ikke-ordineret) natkirkepræst og kordegneafløser. Fra 2016 har jeg ledet meditationsaftener og åndelige medvandringsgrupper og blev i 2019 færdiguddannet åndelig vejleder inden for den ignatianske tradition.

Hvorfor blev du præst?
Jeg er endnu ikke ordineret, så jeg har indtil nu kun været frivillig natkirkepræst en fredag hver måned i Holstebro. 
Som jeg i bakspejlet forstår mit liv, har det været Guds idé helt fra jeg var 14 år, at jeg skulle være præst. Men jeg har holdt det på afstand. Først efter en lang åndelig rejse væk fra kirken og tilbage igen og et år med åndeligt stormvejr tog tankerne om at blive præst for alvor form i 2002. Bumpene på vejen er dog fortsat lige til nu.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?
Der sker alt for meget. Der er så mange tilbud, og tempoet er skruet højt op. Det gør det svært at prioritere det væsentlige og svært at opdage det åndelige i tilværelsen. Som en vandoverflade med uro og bølger, hvor vi ikke kan se bunden, før vandet falder til ro.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?
Som natkirkepræst har der været mange forskellige opgaver. At opleve et menneske åbne sig for at tale om fx bøn er stort. At kunne give et menneske rum for at opleve Guds nærvær er stort.
Jeg glæder mig til opgaven med at forkynde evangeliet som sognepræst.

Hvad mener du er Folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Uh, der er flere meget vigtige opgaver. Den grundlæggende og vigtigste opgave har altid været at forkynde evangeliet til alle aldersgrupper.

I dag tænker jeg, at en vigtig opgave for Folkekirken er at arbejde på at blive en naturlig og indlysende mulighed for mennesker i forskellige sammenhænge, herunder en mulighed for at blive en del af et fællesskab og en mulighed for at finde ind i fordybelse og stilhed. Mennesker skal vide, hvor de kan gå hen. 

Det er lettere sagt end gjort at blive denne naturlige og indlysende mulighed. Det handler også om markedsmekanismer som synlighed, ry og kvalitet. Især i mindre sogne kan der forsøges et samarbejde med andre tiltag på stedet, så kirken bliver en naturlig del af livet i sognet, gerne både arrangementsmæssigt og lokalemæssigt.