Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i deltidsstilling i Karup Pastorat

Helle Bærnholdt er vendt tilbage til Karup, og tiltræder stillingen som 50% sognepræst pr. 1. september 2020

Helle Bærnholdt

Helle Bærnholdt er pr. 1. september 2020 ansat som 50% sognepræst i Karup Pastorat, Viborg Østre Provsti.

Helle Bærnholdt er allerede et kendt ansigt i Pastoratet, idet hun tidligere igennem knap 13 år har været tilknyttet sognet som præst.

Viborg Stift ønsker Helle Bærnholdt stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Helle fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund?

Jeg er født og opvokset i Bjerringbro og blev student fra Bjerringbro Gymnasium i 1993. Derefter gik der nogle år, hvor jeg rejste og havde forskellige jobs. I 1997 flyttede jeg til København, og i 2005 blev jeg cand. theol. fra Københavns Universitet. Samme år deltog jeg i undervisningen på Pastoralseminariet. I marts 2007 blev jeg ordineret i Viborg Domkirke til stillingen som sognepræst i det daværende Vium-Karup pastorat. Siden blev jeg, pr. 1. december 2012, ansat som kirkebogsførende sognepræst i Karup og har virket som sådan indtil 1. december sidste år.

Da jeg efter mange år valgte at forlade stillingen som sognepræst i Karup, havde det primært sine grunde i et ønske om at få mere tid og overskud til min familie. Sidste år fik min mand og jeg nemlig den besked, at den ene af vores tre piger har autisme. Dette kom efter flere år med store udfordringer specielt ift. skolegangen. Vi har således hen ad vejen måttet erkende, at det kræver meget at få en hverdag med støtte og forudsigelighed til at fungere til bedste for et barn med særlige behov. Derfor valgte jeg at sige mit job op, og derfor er jeg nu rigtig glad for at have fået en halvtidsstilling, sådan så der både bliver plads til familien og min egen lyst til fortsat at virke som præst – at det så ovenikøbet bliver netop i Karup, som jeg kender så godt, og hvor der er så mange mennesker, jeg holder af, er jeg dybt taknemmelig for.

Hvorfor blev du præst?

Jeg er ikke opvokset i et særligt kirkeligt miljø, men har dog siden jeg var barn og ung været optaget af tro og kristendom. Som så mange andre på teologistudiet læste jeg dog primært af interesse og nysgerrighed. Jeg havde nemlig svært ved at se mig selv i præsterollen, men det ændrede sig, da jeg var på pastoralseminariet og kom ud og fik lov at prøve kræfter med arbejdsopgaverne og præstegerningen. Fra da af brændte jeg efter at komme ud i et sogn og tage fat.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?

Jeg holder egentlig af alle aspekter af arbejdet som præst, men jeg tror, at vores særlige interesseområder har det med at udvikle sig i takt med vores alder og livsomstændigheder. I mange år har jeg gjort meget ud af børnearbejdet – samtidig med at jeg selv har haft små børn. Nu er mine børn ikke længere små, til gengæld går min interesse mere i retning af, hvordan vi kan være kirke for børn og unge med særlige behov. Samtidig betyder sjælesorgsarbejdet rigtig meget for mig og i det hele taget glæden ved den nærhed og tillid, der opstår mellem præst og menighed, når man som præst er med gennem både glæder og sorger i familiers liv.

 

Hvad mener du er Folkekirkens vigtigste opgave i dag?

At tilbyde sig som svar på menneskers søgen og længsel efter bl.a. tradition, sammenhæng og fællesskab. Det er naturligt, at mennesker mere eller mindre bevidst længes efter et holdepunkt eller fundament i en tilværelse præget af konstant forandring og usikkerhed knyttet sammen med tilsyneladende uanede muligheder. For selvom verden gerne hylder forandring og udvikling, er det ikke mindst i år blevet tydeligt, at for mange mennesker er der jo slet ikke tale om uanede muligheder eller konstante forandringer til det bedre. Mange må affinde sig med rammer og begrænsninger, der er sat, uden de har haft nogen indflydelse på det. Andre må selv sætte grænser i det grænseløse for ikke at slå sig på de alt for mange muligheder. Under alle omstændigheder er opgaven og udfordringen for kirken at formidle evangeliet om Jesus Kristus og troen på Gud som et relevant svar på menneskers oplevelser og kampe i en verden, som på én gang ligner og er uendeligt fjernt fra Bibelens univers.