Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat

Merete Rødkær Sørensen tiltræder stillingen den 1. maj 2023

Merete Rødkær Sørensen er pr. 1. maj 2023 ansat som sognepræst (kbf) i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat, Viborg Domprovsti.

Viborg Stift ønsker Merete Rødkær Sørensen stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Merete Rødkær Sørensen er nyuddannet præst, og skal ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved en Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, fredag den 24. marts 2023 kl. 18.30.

Ved Ordinationsgudstjenesten skal der ordineres 3 nye præster.

Ordinationsgudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjerteligt velkommen.

Merete Rødkær

Merete Rødkær Sørensen

 

Merete fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Mit navn er Merete Rødkær, og jeg skal være præst i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat fra d. 1/5 2023. Jeg glæder mig til at blive præst i disse lokalsamfund med smuk natur.

Jeg er 29 år og oprindelig fra Vendsyssel, hvor jeg er vokset op i en kristen familie og har bl.a. boet på en højskole, hvor min mor underviste. Efter studentereksamen på Frederikshavn Gymnasium gik jeg på Testrup Højskole og arbejdede dernæst som volontør på et plejehjem i Grækenland i et halvt år. Derefter begyndte jeg at studere teologi på Aarhus Universitet. Fra mine ungdomsår og i studietiden har jeg arbejdet som bogopsætter på bl.a. Skagen Bibliotek og Dokk1 i Aarhus.

Gennem min opvækst er jeg kommet i folkekirken, bl.a. til børneklub og som KFUK-spejder, og i dag giver det mig ro og eftertænksomhed at deltage i gudstjenester. I min studietid har jeg været tilknyttet UngK, der er en ungdomskirke i Aarhus.

Siden jeg var barn, har jeg været interesseret i livets store spørgsmål. Derfor var det naturligt at vælge teologiuddannelsen. Jeg søger et meningsfyldt arbejde, hvor relationen til andre mennesker er i fokus. Det tiltaler mig også, at præstegerningen er omfangsrig og rummer forskellige facetter af livet. Det vil være en ære at være vidne til menneskers liv fra vugge til grav.

For mig at se er folkekirkens vigtigste opgave at forkynde det kristne budskab på en aktuel og forståelig måde, som forhåbentlig giver stof til eftertanke hos menigheden i forskellige livssituationer.

Noget af det, der også betyder meget for mig i den kommende præstegerning er den kontakt, der kan skabes mellem præst og menighed i det kirkelige fællesskab. Jeg vil være nærværende og lyttende, hvis I ønsker en samtale, og jeg opfatter fællesskabet som en vigtig del af grobunden for kirkelivet og dets arrangementer.

Desuden handler det også om i samarbejdet med ansatte og menighedsråd at fortsætte eller videreudvikle aktiviteter, der tager udgangspunkt i eller har paralleller til kristendommen, og som retter sig mod mennesker i alle aldersgrupper.

Jeg ser frem til at blive præst i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat, til at møde jer i menigheden og til samarbejdet med ansatte og menighedsråd.