Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup

Signe Riis Paludan tiltræder stillingen pr. 1. november 2021

Signe Riis Paludan er pr. 1. november 2021 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat, Viborg Stift.

Signe Riis Paludan kommer fra en stilling som sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde Pastorat, Fyens Stift.

Viborg Stift ønsker Signe Riis Paludan velkommen til Viborg Stift og et stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

 

Sognepræst Signe Riis Paludan

Signe Riis Paludan

Signe Riis Paludan fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Jeg er fra 1. november ansat i Daugbjerg-Mønsted-Smollerup sogne. Jeg glæder mig meget til at flytte til Daugbjerg præstegård og lære sognene og egnen at kende.

Jeg er 52 år, og kommer fra en stilling som sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde sogne i den sydøstlige del af Odense kommune, hvor jeg har været ansat i 6 år. Inden da var jeg valgmenighedspræst i Lemvig, så jeg kender Viborg Stift.

Kristendommen sætter ord på det dybeste i menneskelivet. Det skal vi have fortalt, og derfor har vi brug for at komme i kirke. Jeg sætter pris på den traditionelle gudstjeneste. For mig er det vigtigt med genkendeligheden i gudstjenestens gang og i kirkemusikken og salmerne. 

Andre gudstjenesteformer ikke mindst børne- og familiegudstjenester er vigtige som supplement til den almindelige gudstjeneste for at give fortrolighed til kirken.

Jeg glæder mig til at skulle virke i kirkerne med advent og jul forude. Jeg glæder mig til at lære konfirmanderne og mini-konfirmanderne og deres familier at kende. Jeg har svært ved at sætte ord på, hvad jeg holder mest af i præstearbejdet, for de forskellige præsteopgaver udgør den gode helhed, som præstearbejdet udgør.