Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Pastorat

Jonas Eg Knudsen tiltræder stillingen pr. 15. april 2022

Jonas Eg Knudsen er pr. 15. april 2022 ansat som kirkebogsførende sognepræst i Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Pastorat, Salling Provsti.

Jonas er nyuddannet præst og skal sammen med 3 øvrige nye præster i Viborg Stift ordineres af biskop Henrik Stubkjær ved en Ordinationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, fredag den 8. april 2022 kl. 16.30.

Gudstjenesten er åben for alle, og alle skal være hjertelig velkommen.

Viborg Stift ønsker Jonas stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Jonas Eg Knudsen

Jonas Eg Knudsen

 

Jonas Eg Knudsen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Hvad er din baggrund?

Jeg er 28 år gammel. Jeg er opvokset i og omkring Esbjerg, og tilbragt fire skønne år på efterskole, de var med til at udvikle mig som menneske. Efter efterskolen var jeg engageret i frivilligt arbejde, og tog en HF i Esbjerg. I 2015 flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg stadig pt. bor. Jeg flyttede til Aarhus, da jeg startede på min teologiuddannelse på Aarhus Universitet, som jeg færdiggjorde i 2021.

Hvorfor blev du præst?

Jeg er opvokset i en kristen familie, så helt fra barnsben har Bibelen, bøn og salmer haft en plads i mit live, hvilket har gjort, at jeg altid har haft en interesse for religion og især kristendommen. Desuden er jeg også opvokset i en familie, hvor de fleste er uddannet og arbejder indenfor diakoni og pleje- og omsorgssektoren. Dette har medført, at jeg altid har ønsket mig at finde noget arbejde, hvor det handlede om at være der for mennesker, og støtte dem i alle tænkelige situationer.

Derfor er jeg blevet præst, for her får jeg muligheden for at være der for andre, og støtte dem når de har brug for det, samtidig med at min interesse for kristendommen er en del af det.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Jeg tror den vigtigste udfordring vi har er, at vi har så mange ting at vælge imellem, uddannelse, karriere og fritidsliv, osv. Vi søger ofte efter nye eventyr, og deri ligger også vores søgning efter hvem vi kan være og hvem vi skal blive til. Det er selvfølgelig godt med mange muligheder, og det er godt at se frem, men jeg tror, at vi i vores søgen efter nyt, godt kan glemme at se hvem vi er i nuet, og hvad vi kan nu og her. Jeg mener det er sundt for os at stoppe op en gang imellem, og lære os selv at kende som dem vi er nu, i stedet for den person vi vil være i fremtiden.

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

For mig er folkekirkens vigtigste opgave at skabe et sted og et rum, hvor der er mulighed for at tænke over sin tro, og sine holdninger. Hvor der er plads til bare at være sig selv, og hvor der er tid til at lære sig selv at kende lidt bedre.

Dette kan gøres ved at vi møder alle, der hvor de er uanset livssituation, og forkynder evangeliet livsnært, relevant og i et nutidigt sprog.